november 27, 2020

NRK lager snapchat-sak om dyreassistert terapi

Denne uka har vi hatt besøk av Bahare Viken og Hanna Espevik fra barne- og ungdomsredaksjonen i NRK. De tok kontakt med oss fordi de ønsket […]
september 4, 2020

CatoSenteret spiller på lag med fastlegene

Ønsker rehabiliteringstilbud til flere covid-19-pasienter Koronasyke pasienter kan få varige følgetilstander som for eksempel redusert lungefunksjon, kognitive utfordringer eller psykiske vansker. Nå inviterer CatoSenteret fastlegene i […]
juni 22, 2020

Rapport om pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19

En faggruppe i Fagråd Rehabilitering i Helse Sør-Øst, hvor Siri Skumlien har vært en av ildsjelene, har nå publisert en rapport om pasientforløp for rehabilitering av […]
juni 12, 2020

CatoSenter-bruker i media

Etter en kritikkverdig start, er det nå stor fokus på rehabilitering av covid-19-pasientene. Også presse og media har fattet stor interesse og ønsker å formidle historiene […]