Informasjon til pårørende

Barn og ungdom under 16 år:

For brukere under 16 år må en pårørende være her under oppholdet. Senteret kan ikke ta foreldreansvar for barnet/ungdommen. Alle rom er utstyrt med sovesofa.
Det er mulig å søke om opplæringspenger til dekning for tapt lønn under oppholdet. Legeskjema (skjema NAV 09-11.08) fåes fra legen ved CatoSenteret, fylles ut og sendes sammen med forside til lokalt NAV kontor og arbeidsgiver. For mer informasjon se NAVs sider.

Informasjon om opplæringspenger og pleiepenger (Intern)

Ungdom mellom 16 og 18 år:

For brukere mellom 16 og 18 år er det valgfritt om man ønsker å ha en pårørende boende på senteret under hele eller deler av oppholdet. Ta kontakt med Inntakskontoret for å avklare dette i forkant. CatoSenteret er svært positive til at pårørende deltar som en ressurs for ungdommen og rehabiliteringsteamet under hele eller deler av oppholdet.

Naturlige anledninger hvor pårørende kan delta er:

Foreldregruppe

Det er ukentlig samtalegruppe for de foreldrene som har barn eller ungdom som brukere på CatoSenteret. Gruppen er ledet av psykiatriske sykepleiere/gruppeterapeuter.

Søskengruppe

Ved behov blir det gitt tilbud om samtalegruppe for søsken. Gruppen ledes av psykiatriske sykepleier/ gruppeterapeuter.

Møter med rehabiliteringsteamet

I disse møtene går vi igjennom målsetting, evaluerer oppholdet og sikrer at det er en god prosess og utvikling. Det blir formidlet mye viktig informasjon fra alle parter som vi tror nære pårørende kan ha stor nytte av å få med seg og pårørende kan gi innspill som vil være nyttige i rehabiliteringsprosessen for teamet. Møtene har en varighet fra 30-60 min, hvis ikke annet er avtalt.

Overføringsmøte

I siste uke har bruker avreisemøte med en eller flere i rehabiliteringsteamet for å evaluere oppholdet. I tillegg vil personer fra brukers støtteapparat hjemme inviteres med for å planlegge hvordan prosessen kan videreføres på best mulig måte når brukeren kommer hjem. Der det ikke er geografisk mulig å møtes, vil det bli invitert til et telefonmøte eller videokonferanse. CS anser dette møtet for svært viktig for videre rehabiliteringsprosess.

Møtet har varighet fra 30-60 min, hvis ikke annet er avtalt.

Aktiviteter/behandling og samtaler

Det gis mulighet for pårørende å delta i aktiviteter og samtaler med de ulike faggruppene sammen med bruker. Pårørende kan benytte senterets treningsfasiliteter som basseng, treningssal og utstyr når det er ledig kapasitet.

Overnatting

De fleste brukerne har mulighet til å ha overnattingsgjester på eget rom. Ved ledig kapasitet kan gjester leie eget rom. Vennligst henvend dere i resepsjonen for spørsmål om priser på overnatting og måltider.

Samhandling med pårørende (Intern)

Pårørendes deltagelse i nærteam (Intern)