Kartlegging og mål

Rehabiliteringsteam

På CatoSenteret er vi organisert i tverrfaglige avdelinger som består av personer med ulike helsefaglige yrker og erfaringer. Innen hver avdeling samler en liten gruppe (team) seg om en bruker og dennes situasjon. Dette er ”nærteamet” eller rehabiliteringsteamet til brukeren. Det vil alltid bestå av en primærkontakt (pleier), fysioterapeut og idrettspedagog. Andre faggrupper vil bli tilsluttet teamet avhengig av brukerens behov.
Disse kan være: Lege, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, kreftsykepleier, lærer, sosionom, ernæringsfysiolog, miljøterapeut og dyreassisterte terapeuter (DAT).

Sammen med den øvrige pleiegruppen på barn- og ungeteamet er primærkontakten den daglige samtalepartner og kontakt med det tverrfaglige team. Primærkontakten er ansvarlig for P-ADL funksjoner, medisinhåndtering, transport, kontakt med hjemkommune og formidling av kontakt med CatoSenterets leger.

Ankomstdagen

Nye brukere kommer til senteret mandager og tirsdager – dette står beskrevet i velkomstbrevet. Det arrangeres et felles velkomstmøte disse dagene. Hensikten med møtet er å presentere de nye brukerne for hverandre, presentasjon av CatoSenterets historie og visjon, nyttig informasjon om brannsikkerhet, utsjekk, internett, osv. Det er omvisning rundt på senteret. Litt senere samme dag blir det holdt et informasjonsmøte om timeplanen og de ulike aktivitetene.

I tillegg vil du ha ankomstsamtale med en eller flere fra ditt nærteam.

Brukere som skal delta på CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. gruppe har felles ankomsttid og eget ankomstmøte. Dette står beskrevet i velkomstbrevet. Her vil senterets historie, timeplan, aktiviteter og annen nyttig informasjon presenteres.

Velkomstmøte CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. gruppe, deltagere (Intern)

Velkomstmøte CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. gruppe, pårørende (Intern)

Vi minner om at du må ha med deg dine egne hjelpemidler – og husk å navne dem. Pakk med deg klær og sko til både innendørs- og utendørsaktiviteter, inklusive badetøy. Ikke glem klær for kaldt eller vått vær.

Kartlegging

De to til tre første dagene vil bli benyttet til kartlegging med de forskjellige faggruppene og utprøving av ulike aktiviteter som kan være aktuelle. Det vil, i samarbeid med rehabiliteringsteamet, bli laget en timeplan for første uke som er individuelt tilpasset.

Anbefalte kartlegginger for barn og unge (intern)

Testveileder CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. idrett (intern)

Forventninger og målsetting

Ungdom over 16 år deltar på felles målsamling i første uke. Dette står på timeplanen. Her blir det samtalt om hva et mål er, hvordan man kan komme frem til meningsfulle mål og hva realistiske mål er.

Målsamling (Intern)

Alle brukere setter egne mål for oppholdet i løpet av første/ andre uke. Dette skjer i samarbeid med og under veiledning av rehabiliteringsteamet. Bbrukerne under 13 år har ikke egne målsamtler. Mål diskuteres sammen med ankomstsamtalen.

Målskjema RS (Intern)