CatoSenteret med ny visuell profil og nye nettsider

CatoSenteret lanserer ny logo, ny visuell profil og nye nettsider for første gang siden oppstarten i 1998. Det er et stort skritt for oss.

Vi vet at mange har vært veldig glad i den gamle logoen og knytter sterke følelser til den, men vi er stolte og fornøyde over en ny logo med en symbolikk som er lett gjenkjennbar, uavhengig av alder og kulturell bakgrunn. Den gjenspeiler de tjenestene vi skal levere, med hjerter som banker for rehabilitering i omtanke for brukerne. Jan Egil Nordvik, administrerende direktør.

Vi ønsker med denne lanseringen å vise et CatoSenter med mål om å være med å forme utviklingen av rehabiliteringsfeltet. Et senter som følger aktivt med og er godt posisjonert til å levere attraktive spesialiserte rehabiliteringstjenester, også i fremtiden.

Det har vært et sterkt behov for å oppdatere de eksisterende nettsidene til et mer dynamisk, responsivt og universelt utformet design, i henhold til dagens krav. Når vi likevel skulle i gang med helt nye nettsider, var det naturlig å gjøre en helt ny make-over av senterets visuelle profil og logo samtidig. Den nye grafiske identiteten vil nå prege alt fra e-poster, visittkort, nettsider og annet materiale for eksternt bruk.

Vekt på brukere og pårørende

Vi spisser innholdet på sidene mot brukere og pårørende. Her vil de finne relevant og målrettet informasjon slik at de skal føle seg godt informert om tilbud og innhold i våre rehabiliteringstjenester, og hva som venter dem ved et opphold på CatoSenteret. Nettsidene er universelt utformet og utviklet i samarbeid med brukerrepresentanter. Vi har valgt WordPress for enkel redigering og publisering. Forsiden er oversiktlig og informativ med bruk av gode bilder og ikoner som forsterker inntrykket. Med mange unge brukere er sidene godt tilrettelagt for visning på mobile flater. I den overordnede strukturen er det enkelt å finne frem til alt innholdet med søk.

På forsiden vil du alltid finne de tre siste og mest aktuelle nyhetssakene, i tillegg til annen viktig informasjon som er mer statisk. Du kan klikke deg inn på nyhetssiden og se eldre nyheter. Litt lenger ned på siden finner du brukernes historier, hvor de beskriver sin egen sykdom, hvordan det er å leve med sykdom og hvordan de opplever oppholdet på CatoSenteret.

Nettsidene er laget i god CatoSenter-dugnadsånd. Prosjektleder har vært Ingvild Grimstad, ansvarlig for kommunikasjon- og samfunnsansvar, og webansvarlig, Julian Brennum, har bygget nettsidene i WordPress, basert på et felles utformet sitemap. Til utforming av logo og visuell profil har vi fått hjelp av grafisk designer Kim André Boye i CoreTrek.

Besøk vår nettside på www.catosenteret.no.

Vi oppfordrer nå alle brukere, ansatte og besøkende på sidene til å komme med tilbakemeldinger, idéer og ønsker.