CatoSenteret skjerper smittevernet etter påvist britisk virusvariant i Nordre Follo

Som en konsekvens av utbruddet av det svært smittsomme britisk muterte covid-viruset i Nordre Follo, har regjeringen kommet med en rekke nye tiltak som også berører tilgrensende kommuner, deriblant Vestby. CatoSenteret innfører derfor innskjerpede smitteverntiltak for brukere og ansatte, som blant annet innebærer besøksstans.

De strenge tiltakene som iverksettes skal bidra til å redusere antall kontaktpunkter og begrense ferdsel til og fra senteret. Formålet er å forebygge spredningen av det muterte viruset både i samfunnet og inn på senteret. Det muterte viruset er mye mer smittsomt. Det er derfor ekstra viktig at alle følger opp og tar smitteverntiltakene på alvor.

Vi ber om at alle leser og følger de oppdaterte koronavettreglene som står på siden om Koronatiltak ved CatoSenteret. CatoSenterets ledelse vurderer situasjonen fortløpende og vil holde brukere, pårørende og ansatte oppdaterte på denne nettsiden.

Brukere som har avtale om innleggelse her de neste to ukene og som er hjemmehørende i en av de ti berørte kommunene, vil bli kontaktet for nærmere informasjon.

Disse tiltak iverksettes og vil i første omgang vare til og med 2. februar

  • Besøksstans: CatoSenteret er stengt for alle uten avtale eller oppdrag på senteret inntil videre. Brukere kan ikke motta besøk, verken utenfor eller inne på senteret.  
  • Alle kveldsaktiviteter avlyses.
  • Det blir ikke anledning å bruke bassenget på fritiden, på kvelder og i helger.
  • Aktiviteter som øker risikoen for nærkontakt vil begrenses. Alle bør tilstrebe å holde minimum 2 meters avstand til enhver tid.
  • Det er ikke anledning til å bruke lavvoen for besøk og fritidsbruk fra søndag 24. januar.
  • Ansatte med bosted i Nordre Follo skal ikke arbeide inne på senteret
  • Ansatte bruker munnbind inne på senteret.

Se også de endringene som er gjort i våre Koronavettregler.

Vi ber om forståelse for de ulemper dette kan medføre for deg de kommende dagene. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.