E-rehabilitering og digitale tjenester

Koronasituasjonen har tvunget oss til å tenke alternative måter å nå våre brukere og har satt fart i utviklingen av våre digitale tjenester. Det har nå resultert i en ressursportal, E-rehabilitering.no, hvor brukerne får tilgang til treningsprogrammer, instruksjonsvideoer og undervisningsmateriell som de kan bruke hjemmefra.

På sikt ønsker vi at E-rehabilitering skal være en forlengelse av rehabiliteringstilbudet vårt, som brukerne kan benytte seg av både før og etter oppholdet, og dermed bidra til økt kvalitet i rehabiliteringen.

E-rehabilitering og avstandsoppfølging er også en måte å holde sårbare brukere aktive og hjelpe dem å komme i gang med et rehabiliteringsprogram, samtidig som vi ivaretar pasientsikkerhet og reduserer risikoen for smitte til null. Derfor er dette et godt tilbud for de som av ulike årsaker ønsker å utsette oppholdet sitt.

Kartleggingssamtaler på telefon

I første omgang vil vi følge opp brukerne med kartleggingssamtaler via telefon. På den måten kan brukerne komme i gang med trening og aktiviteter som på en enkel måte kan utføres hjemme.

Når vi har fått kartlagt brukerens umiddelbare behov og mål for rehabiliteringen, vil de tverrfaglige teamene vurdere hvilke aktiviteter og videre oppfølging som passer best og som egner seg for avstandsoppfølging.

Videokonsultasjoner

De brukerne som har fått tilbud om avstandsoppfølging vil bli fulgt opp med videokonsultasjoner og digital oppfølging gjennom hele eRehabiliteringsforløpet. Det kan i mange tilfeller være et godt alternativ til de ordinære konsultasjonene som gjøres med bruker. Det egner seg derfor godt til samhandling som ikke krever fysisk kontakt mellom behandler/terapeut og brukeren, for eksempel ved samtaleterapi, rådgivning innen ulike tema og generell oppfølging.

E-rehabilitering.no

Vår nye ressursportal, E-rehabilitering.no, ligger på et eget beskyttet domene, med sikker pålogging som ivaretar personvernet. Det betyr at verken navn eller annen informasjon kan identifisere deg som bruker. Du får nærmere beskjed om pålogging i første digitale oppfølgingsmøte.

E-rehabilitering.no er først og fremst ment som et tilbud for de brukerne som har fått tilbud om digital oppfølging, men det egner seg også som en ressursportal for inneliggende brukere som ønsker utvidet egentrening under oppholdet.  

Treningsprogrammene er laget slik at du kan velge nivå og tilpasse progresjon som passer for deg. Du kan repetere øvelser og undervisningsmateriell så ofte som du ønsker både før, under og etter oppholdet hos oss, og dermed forlenge rehabiliteringsprosessen etter at du kommer hjem. 

Det meste av innholdet er like godt egnet for pårørende som for brukere.

Gå til E-rehabilitering.no.