Etter oppholdet

Veien videre  

Før utskrivelse lager behandlerteamet sammen med deg en aktivitetsplan som du kan benytte hjemme for å videreføre prosessene vi har satt i gang. Denne «oppfølgingsplanen» sendes til deg og henvisende lege. Det er viktig å følge opp planen etter oppholdet for å fortsette en god utvikling og videre rehabilitering

Vi kan også kontaktstøttepersoner i hjemkommunen din, som kan hjelpe deg i den positive utviklingen og treningen videre, hivs du ønsker det 

De fleste reiser hjem og fortsetter med det som er avtalt i «oppfølgingsplanen». Hvis behandlerteamet og du mener det er behov for en forlengelse av oppholdet, så er det mulighet for det. Du kan også søke deg inn for nytt på et senere tidspunkt ved å kontakte din fastlege eller sykehuslege.