KORONAVIRUS - TILTAK VED CATOSENTERET

SISTE NYTT:

Les vår smittevernerklæring.

29.05.2020:

Nesten tilbake til normalen

Selv om Norge nå gradvis åpner opp og slakker på kravene til smittevern og avstandsregulering, er vi som helseinstitusjon fortsatt pålagt strenge regler for å fortsette å holde nede smittefaren og unngå risikoen for at brukere eller ansatte blir smittet mens de er på senteret.

Vi er nå nesten tilbake til normal drift. Vi har åpnet for brukere som er henvist fra fastleger via Regional koordinerende enhet (RKE) igjen, men vil fortsatt prioritere brukere som henvises direkte fra sykehus, for eksempel covid-19-pasienter, eller andre, som har betydelig funksjonsnedsettelse med behov rehabilitering.

Siden vi ikke kan fylle 100% opp, betyr det at vi må tenke nytt for å kunne gi et tilbud til de som ikke får plass, eller som av andre årsaker velger å utsette oppholdet. Vi er nå i gang med avstandsoppfølging av brukere. Det betyr at du som bruker kan få et “hjemmebasert” rehabiliteringstilbud med oppfølging i form av videokonsultasjoner og telefonoppfølging av våre rehabiliteringsteam. Hvis du er bruker og ønsker å være med på dette, ber vi deg ta kontakt med inntakskontoret.

Vi fortsetter den gode smitteberedskapen både i og utenfor senteret. Det er spesielt viktig nå som samfunnet åpner for større folkeansamlinger, som kan føre til økt smitte blant befolkningen igjen.

Det er derfor viktig at både brukere, ansatte og pårørende overholder smitteverntiltakene som er oppsummert i «Koronavettregler under opphold på CatoSenteret». Ut over de generelle smittevernreglene fra Folkehelseinstituttet (FHI), har vi begrenset antall permisjoner til én permisjonshelg i løpet av oppholdet, og anmoder om at brukerne ikke besøker offentlige steder, som butikker og kaféer, for å unngå å ta med seg smitte tilbake til senteret.

Alle brukere som skal på inntak ringes i forkant for å kartlegge status på brukerne selv og deres husstandsmedlemmer når det nærmer seg dato for inntak. Om de i løpet av de siste 14 dagene har vært på utenlandsopphold, har hatt feber, symptomer på luftveisinfeksjon, akutte magesmerter eller har vært i nærkontakt med mistenkte tilfeller av koronasmitte, skal de ikke møte til opphold. De samme reglene gjelder våre ansatte.

Vi mener nå vi har lagt til rette for et så normalt og trygt rehabiliteringsopphold som mulig. Vårt ønske er at dere skal få en nyttig og god tid mens dere er her. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å ta vare på dere og lage en god opplevelse mens dere er her.

KORONAVETTREGLER UNDER OPPHOLDET PÅ CATOSENTERET

For å opprettholde nødvendig avstand er det forbudt å besøke andre brukere på deres rom.

 1.  Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, og bruk Antibac når håndvask ikke er mulig. Unngå å ta deg i ansiktet. Host/nys i papirhåndkle som kastes, eller i albuekroken.

 2. Finn alternativer til håndhilsning og klemming.

 3. Hold god avstand til andre, minst 1 og helst 2 meter.

 4. Det er ikke anledning til å besøke andre brukere på deres rom.

 5. Når du bruker felles treningsrom eller låner utstyr, skal hendene sprites før og etter, og utstyr vaskes av med såpevann når du forlater det. Treningsarealene innendørs er kun for brukere, og kan ikke benyttes av foreldre eller andre som ledsager bruker under oppholdet. På fritiden kan bassenget benyttes av minimum 3 og maksimalt 8 personer samtidig. Unngå bruk av felles garderobe.

 6. Bruk privatbil og ikke ta offentlig transport til og fra senteret.

 7. Det er ikke anledning til å ha besøk mens du er på senteret.

 8. Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker og kafeer.

 9. Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber, luftveissymptomer eller akutte magesmerter, bli på rommet og ta kontakt med personalet på telefon 64 98 44 00. Dersom du får vite at du har vært i nærkontakt med noen med mistenkt koronasmitte, må du holde deg på rommet og ta kontakt med personalet. I slike tilfeller vil vi vurdere utskrivelse så sant dette er trygt for deg.

 10. Vi ønsker å unngå permisjoner. Hvis det er nødvendig, kan det gis adgang til å reise hjem på permisjon en (1) gang i løpet av rehabiliteringsoppholdet. Under permisjonen må du forholde deg som om du var i hjemmekarantene.

 11. Følg ellers råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).

Besøksstans på CatoSenteret

Det er nå ikke anledning til å ta imot noen form for besøk verken til brukere eller ansatte. Dette skjer for å begrense koronasmitten og beskytte brukerne våre.

Foreldre til innlagte barn regnes ikke som besøkende. Søsken kan være til stede på senteret når det er nødvendig. Foreldre og søsken skal være kartlagt på samme måte som brukerne selv.

KONTAKTTELEFON FOR BRUKERE OG PÅRØRENDE

64 98 44 00

Henvendelser fra media:

Ingvild Grimstad

Kommunikasjons og samfunnsansvar

E-post: ingvild.grimstad@catosenteret.no

mobil: 97013617