KORONATILTAK VED CATOSENTERET

Les vår smittevernerklæring.

Vi fortsetter det gode smittevernet

Mange brukere lurer på hvorfor ikke CatoSenteret kan gjøre de samme tilpasningene som ellers i samfunnet og åpne mer opp. Til det er svaret at det fortsatt er covid19-virus der ute. Det finnes fortsatt ingen vaksine mot dette viruset. Vi har ikke utviklet immunitet og det er fortsatt like smittsomt.

Som helseinstitusjon er det eneste ansvarlige i en slik situasjon å fortsette med den gode smittevernberedskapen, som har gjort at vi har unngått smitte på senteret.

Vi er i gang med avstandsoppfølging og tilbyr digitale tjenester til de som tilhører sårbare grupper, eller av ulike årsaker velger å utsette oppholdet. Det betyr at du som bruker kan få et “hjemmebasert” rehabiliteringstilbud med oppfølging i form av videokonsultasjoner og telefonoppfølging av våre rehabiliteringsteam.

Hvis du skal hit med arbeid som mål, gjennomfører vi nå alle kartleggingsdager elektronisk, som videokonsultasjoner eller via telefon. Det samme gjelder deg som skal hit til kreftrehabilitering.

Andre tilpasninger i forhold til normalen er at besøk til brukere må skje utendørs, og med Folkehelseinstituttets regler for avstand. Brukere får ikke besøke butikker og kaféer eller andre steder hvor mange mennesker samles. Alle tiltakene som er detaljert beskrevet i Koronavettreglene på tilstøtende side, er for å begrense mulighetene for å få smitte inn på senteret.

Takk til alle brukere og pårørende som på en sporty og god måte tilpasser seg smittevernreglene. Vi vet det er krevende, spesielt over så mange uker. Håper dere vil fortsette å ha tålmodighet med oss når vi fortsetter å mase om smittevern og avstandsregler. Det gjør vi for å ta vare på dere og gi dere et trygt rehabiliteringsopphold mens dere er hos oss.

 

Hilsen,
CatoSenteret

KORONAVETTREGLER

 1.  Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, og bruk Antibac når håndvask ikke er mulig. Unngå å ta deg i ansiktet. Host/nys i papirhåndkle som kastes, eller i albuekroken.

 2. Finn alternativer til håndhilsning og klemming.

 3. Hold god avstand til andre, minst 1 og helst 2 meter.

 4. Det er ikke anledning til å besøke andre brukere på deres rom.

 5. Når du bruker felles treningsrom eller låner utstyr, skal hendene sprites før og etter, og utstyr vaskes av med såpevann når du forlater det. Treningsarealene innendørs er kun for brukere, og kan ikke benyttes av foreldre eller andre som ledsager bruker under oppholdet. 

 6. På fritiden kan bassenget benyttes av minimum 3 og maksimalt 8 personer samtidig. Unngå bruk av felles garderobe.  
 7. Bruk privatbil og ikke ta offentlig transport til og fra senteret.

 8. Besøk til senterets brukere må skje utendørs og med Folkehelseinstituttets regler for avstand.

 9. Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker og kafeer.

 10. Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber, luftveissymptomer eller akutte magesmerter, bli på rommet og ta kontakt med personalet på telefon 64 98 44 00. Dersom du får vite at du har vært i nærkontakt med noen med mistenkt koronasmitte, må du holde deg på rommet og ta kontakt med personalet. I slike tilfeller vil vi vurdere utskrivelse så sant dette er trygt for deg.

 11. Vi ønsker å unngå permisjoner for å hindre at smitte tas med tilbake til senteret. Permisjon innvilges derfor bare i helt spesielle tilfeller.

 12. Følg ellers råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).

Henvendelser fra media:

Ingvild Grimstad
Kommunikasjon og samfunnsansvar
E-post: ingvild.grimstad@catosenteret.no
Mobil: 97013617