KONORNAVIRUS - TILTAK VED CATOSENTERET

Informasjon om Covid-19

Covid-19 rehabilitering

Du kan lese alt om covid-19-rehabilitering, senvirkninger ved post-covid, samt trening og egenmestring etter covid-19 på nettsidene til Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).

Covid-19 rehabilitering

CatoSenteret tilbake til normalen 

1. mars 2022

Det er en glede for oss å meddele at CatoSenteret endelig går for full gjenåpning fra 1. mars. Det betyr at de fleste smittevernrutiner fra nå av ikke lenger gjelder. 

Hygieneutvalget har besluttet at vi nå følger resten av samfunnet og går tilbake til en normal hverdag, med noen få forbehold.

Det betyr at vi nå endelig kan invitere besøkende inn på senteret. Vi åpner også opp bassenget og treningssalen for eksterne brukere. Vi ber bare om at besøkende bruker munnbind i fellesområder der 1 meters avstand ikke er mulig. Dette for å beskytte de av våre brukere som tilhører risikogrupper.  

Så lenge omikronsmitten fortsatt herjer i samfunnet vil nærteamene fortsette å ringe opp brukerne i forkant av oppholdet for å sjekke om de, eller en av deres nærkontakter, er smittet. Tester du positivt, vil du bli bedt om å utsette oppholdet noen dager. 

Avstand hindrer fortsatt smitte. Hold derfor god avstand til andre, også når du har permisjon. 

 

Velkommen tilbake til et åpent CatoSenter!