Vår visjon og våre mål – etiske regler

CatoSenterets har følgende visjon

– vi skal være et “Mulighetenes senter”

Visjonen er retningsgivende for CatoSenterets ledere og medarbeidere. Den skal bidra til at både medarbeidere og brukerne opplever at CatoSenteret har fokus på den enkeltes muligheter og ikke på begrensninger.
Fokus på begrensningene gjør at man lett overser mulighetene – som hos de aller fleste er langt større enn man i utgangspunktet våger å tro. Vi skal søke å få frem potensialet til den enkelte bruker og medarbeider – og få den enkelte til å tro på at “alt er mulig – det umulige tar bare lengre tid å få til”.

 

CatoSenterets kjerneverdier er “de 5 F’er”:

  • Faglighet
  • Forståelse
  • Forutsigbarhet
  • Fellesskap
  • Fleksibilitet

 

Visjon catosenteretFaglighet:
Vi skal dele vår kunnskap med hverandre og bruke vår kompetanse til å gi brukerne et best mulig tilbud med bakgrunn i “Evidence Based Medicine” og prinsippet om “Best practice”. Vi skal formidle vår kompetanse med entusiasme.

Forståelse:
Vi skal møte både brukere og medarbeidere med en likeverdig holdning som ivaretar brukernes og medarbeidernes verdighet.

Forutsigbarhet:
Tydelig og gjentatt informasjon om skade, prognose og forløp, samt hverdagens rutiner, timeplan og møter bidrar til forutsigbarhet, noe som igjen påvirker brukerens mulighet til å medvirke. Vi erkjenner også at forutsigbarhet er viktig for et godt fungerende arbeidsmiljø.

Fellesskap:
Vi skal være inkluderende og alliansesøkende.

Fleksibiltet:
Vi skal møte både brukere og medarbeidere med fleksibilitet og raushet, men likevel med tydelige grenser.

 

Etiske regler for CatoSenteret

God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben.

Etiske regler for CS utgave 1 nov 2012