CatoSenter-bruker i media

Etter en kritikkverdig start, er det nå stor fokus på rehabilitering av covid-19-pasientene. Også presse og media har fattet stor interesse og ønsker å formidle historiene til de pasientene som har overlevd covid-19. Hvordan de har opplevd å bli smittet og syke av vår tids verste pandemi, og hva slags plager de sliter med etter mange ukers sykehusopphold i koma.   

Etter hvert som vi i spesialisthelsetjenesten har skaffet oss erfaring og kunnskap med rehabilitering av covid-19-pasientene, samarbeider feltet nå for å utarbeide gode pasientforløp for rehabilitering av disse pasientene. Dette er erfaringer som vi ser også fanger medias og lesernes interesse.

Erfaringer som kan hjelpe andre

Etter nøye vurdering har vi latt noen av de covid-19-pasientene som har kommet til CatoSenteret for rehabilitering, møte pressen for å fortelle sin historie. En av dem er Terje Baakind. Vi mener hans erfaringer kan hjelpe andre til å forstå alvoret i denne sykdommen, og at helt vanlige sunne friske folk, som ikke hører til noen risikogruppe, kan rammes sterkt og grusomt.

At Terjes historie vakte stor interesse så vi da historien hans kom i nettavisene og på forsidene av VG med overskriften «Terje fikk covid-19: Nesten bare skjelettet som er igjen«. Senere fulgte Moss Avis og de andre Amedia-avisene opp med overskriften «Terje kunne ikke pusse tennene etter fem uker i koma».

Det er med glede vi konstaterer at rehabiliteringen som Terje har fått under sitt opphold hos oss, har bidratt til stor fremgang. Som Terje selv sier til Moss Avis:

Det har vært helt super oppfølging. Jeg er kjempeglad for at jeg kom hit. Hvis jeg hadde blitt sendt hjem hadde jeg ikke hatt den framgangen. Jeg hadde ikke hatt en sjanse hvis jeg hadde blitt sendt hjem sånn som jeg var.»  

Samfunnet åpnes opp og vi ser at folk stimler sammen i store arrangementer, uten tanke på konsekvensene. Derfor er det spesielt viktig å minne hverandre på at viruset er like smittsomt som før og at det fortsatt ikke finnes noen vaksine. Terjes historie forteller oss at smitten fortsatt kan ramme hver og en av oss, hvis vi ikke fortsetter å være forsiktige.