RehabNytte

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom 17 private rehabiliteringsinstitusjoner organisert gjennom FoU-nettverket i Virke Rehab, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering NKRR) og Nasjonal kompentansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NKARR).

Hva er med målene med prosjektet?   

De overordnede målene med prosjektet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester ved å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning i rehabiliteringstjenestene, og kvalitetssikre måleinstrumenter til bruk i forskning og evaluering av rehabilitering i Norge.  

De 5 viktigste områdene som forskningsprosjektet ønsker å se nærmere på:  

  • Hvilken nytte har brukerne av rehabilitering?
  • Hvordan kan kvalitetsindikatorer hjelpe oss til å utvikle enda bedre rehabiliteringstjenester?
  • Hva betyr brukermedvirkning i rehabilitering?
  • Hvordan kan datakvalitet på innsamlede pasientdata og effektmål hjelpe oss i oppfølging etter rehabilitering? 
  • Hvordan fungerer pasientrapporterte utfallsmål på ulike rehabiliteringspopulasjoner?

Rekruttering av respondenter startet 1. januar 2019 og vil pågå ut mars 2020.  

Prosjektet har fått midler fra EXTRA-stiftelsen til en PhD med tema “Kvalitetsindikatorer og brukermedvirkning – oppstart mars 2020. Det søkes om ytterligere midler til en PhD i 2021.