Siri Skumlien ny generalsekretær i Legeforeningen

Overlege ved CatoSenteret, Siri Skumlien, er utnevnt som ny Generalsekretær i Legeforeningen. Vi gratulerer vår gode kollega med den ærefulle utnevnelsen!

Siden 2019 har Siri vært fagansvarlig overlege ved CatoSenteret. Hun kom til oss fra stillingen som direktør ved LHL-sykehuset på Gardermoen, hvor hun ledet prosessen med å få både Glittre og Feiring inn i det nye sykehuset. Skumlien har også erfaring som tillitsvalgt i Legeforeningen, både som student og yrkesaktiv. Ledererfaringen fra både ideell og offentlig virksomhet vil komme godt med i rollen som generalsekretær.

Vi på CatoSenteret mister en god lege og kollega, men vi er stolte over at Legeforeningen nå har valgt en generalsekretær med solid erfaring og forankring fra rehabiliteringsfeltet.

Vi regner med at Siri vil være et godt talerør for vårt felt også i sin nye rolle.

Det sier vår administrerende direktør Jan Egil Nordvik.

Verdsetter samarbeid og respekt på tvers av profesjoner

Siri Skumlien er spesialist i både allmennmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering. Hun har en doktorgrad innen funksjonsvurdering og rehabilitering av mennesker med kols fra Universitetet i Oslo. Med Siri får Legeforeningen en klok og dyktig generalsekretær som med sin erfaring ser helheten og kompleksiteten i dagens helsetjenester.

Jeg gleder meg til å ta fatt på dette ærefulle oppdraget, selv om jeg vil savne gode kolleger på CatoSenteret, sier Siri.

Jeg tar med meg verdifulle erfaringer fra de tverrfaglige teamene herfra. Effektivt tverrfaglig samarbeid og respekt på tvers av fag- og profesjonsgrenser setter jeg høyt. Det vil være en forutsetning for å lykkes med fremtidens helseutfordringer, med stadig flere pasienter som har behov for god koordinert hjelp,

uttaler den nye generalsekretæren.

Skumlien tiltrer stillingen i juni. Vi ønsker lykke til med nye store oppgaver.