Status for drift og smittevern i påsken

FHI Koronaillustrasjon

Det foreligger ingen umiddelbare planer om å stenge senteret, men vi tar nå inn betydelig færre brukere enn vanlig for å kunne overholde krav til gode rutiner for å holde avstand og ta godt vare på de brukerne som er her. Per i dag har vi ingen mistenkte eller påviste tilfeller med Koronasmitte blant våre ansatte eller brukere. Vi jobber hardt for at det skal fortsette slik.

Vi forsøker å legge til rette for et så normalt behandlingstilbud som mulig. Vårt ønske er at dere som er her på opphold i påsken skal få en god opplevelse og et nyttig og godt opphold mens dere er her.

Helse Sør-Øst som er vår hovedoppdragsgiver, ber oss om å opprettholde driften, men henstiller samtidig om å prioritere brukere som henvises direkte fra sykehus i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse med behov for rehabilitering. Vi har også fått beskjed om å stoppe mottak av brukere som er henvist fra fastleger via Regional koordinerende enhet (RKE). Disse blir nå kontaktet av vårt inntakskontor for å utsette oppholdet til et senere tidspunkt.

For CatoSenteret betyr det at vi må være klar til å ta imot pasienter som henvises med for eksempel hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp med behov for rehabilitering for å hindre alvorlig varig funksjonstap. Det kan også gjelde pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt.

Smitteverntiltak

I tillegg til å følge generelle råd og regler fra Folkehelseinstituttet (fhi.no), er det nå innført permisjonsstopp slik at brukerne ikke skal ta med seg koronavirussmitte tilbake til senteret etter endt permisjon. Vi har også strammet inn kravene til fysisk avstand både i behandlingssammenheng, under måltider og på rommene. Det er viktig at både brukere, ansatte og pårørende overholder de strenge smitteverntiltak som er innført på senteret. Se for øvrig våre «Koronavettregler under opphold på CatoSenteret».

Alle brukere som skal på inntak etter påske ringes i forkant for å kartlegge status på brukerne selv og deres husstandsmedlemmer når det nærmer seg dato for inntak. Brukere skal ikke møte til opphold hvis de i løpet av de siste 14 dagene har:

  • vært på utenlandsopphold
  • hatt feber
  • symptomer på luftveisinfeksjon
  • akutte magesmerter
  • vært i nærkontakt med mistenkte tilfeller av koronasmitte

Vi håper med disse tiltakene å kunne fortsette å gi brukerne det rehabiliteringstilbudet de har behov for også fremover våren.

GOD PÅSKE!