Søke plass

Vi tar mot brukere til flere ulike behandlingsforløp. Se om vi har tilbud som passer for deg eller en du kjenner.

Les mer

CatoSenterets Venner

Venner er gode å ha! CatoSenterets venner har gjennom årene vært en viktig støttespiller og bidragsyter til å skaffe midler til nye og friske aktiviteter. Du kan også bli venn med oss.

Les mer

Arbeidsrettet Rehabilitering

Vi har siden 2003 gitt tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering og har fire ulike tilbud som skal hjelpe personer tilbake til yrkesaktivitet.

Les mer
Balansetrening i storseilet
Balansetrening i storseilet
Spinning i treningssal
Spinning i treningssal
Aktiviteten bueskyting er alltid like populær på CatoSenteret
Aktiviteten bueskyting er alltid like populær på CatoSenteret
En av våre brukere leser om sine trenings metoder på CatoSenteret
En av våre brukere leser om sine trenings metoder på CatoSenteret

Mulighetenes senter, en veiviser innen egen mestring

frontpage_img_compilation
Stiftelsen CatoSenteret har siden 1998 gitt tilbud innen kompleks rehabilitering. Og siden 2003 også tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering.

Cato Zahl Pedersen har vært en viktig medspiller i etableringen og utviklingen av konseptet. Han er et bevis på hva man kan utrette med motivasjon, målrettet innsats, kreativitet og samarbeid. Vi har mer fokus på funksjon enn på diagnose og har erfart at mennesker med ulike diagnoser har mye å bidra med i forhold til hverandre.

Et rehabiliteringstilbud på CatoSenteret inneholder også tilbud til pårørende, og vi kan ta i mot både barn og familier.