Jubileumskonferansen

Vi har samlet forskere som vil presentere den vitenskapelige bakgrunnen som allerede er kjent, og samtidig dele sine erfaringer fra klinisk praksis.

Les mer

Visjon og mål

Vi skal være Mulighetens senter for brukere og ansatte. Se mer om våre kjerneverdier her.

Les mer

Søke plass

Vi tar mot brukere til flere ulike behandlingsforløp. Se om vi har tilbud som passer for deg eller en du kjenner.

Les mer

Mulighetenes senter, en veiviser innen egen mestring

frontpage_img_compilation
Stiftelsen CatoSenteret har siden 1998 gitt tilbud innen kompleks rehabilitering. Og siden 2003 også tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering.

Cato Zahl Pedersen har vært en viktig medspiller i etableringen og utviklingen av konseptet. Han er et bevis på hva man kan utrette med motivasjon, målrettet innsats, kreativitet og samarbeid. Vi har mer fokus på funksjon enn på diagnose og har erfart at mennesker med ulike diagnoser har mye å bidra med i forhold til hverandre.

Et rehabiliteringstilbud på CatoSenteret inneholder også tilbud til pårørende, og vi kan ta i mot både barn og familier.