Jubileumskonferansen

Vi har samlet forskere som vil presentere den vitenskapelige bakgrunnen som allerede er kjent, og samtidig dele sine erfaringer fra klinisk praksis.

Les mer

CatoSenterets Venner

Venner er gode å ha! CatoSenterets venner har gjennom årene vært en viktig støttespiller og bidragsyter til å skaffe midler til nye og friske aktiviteter. Du kan også bli venn med oss.

Les mer

Ryggmargsskadde

Vi har flere ulike forløp for behandling av brukere med ryggmargskade og nevrologiske skader. Helt fra den tidlige rehabilitering rett etter sykehuset til intensive forløp senere.

Les mer

Mulighetenes senter, en veiviser innen egen mestring

frontpage_img_compilation
Stiftelsen CatoSenteret har siden 1998 gitt tilbud innen kompleks rehabilitering. Og siden 2003 også tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering.

Cato Zahl Pedersen har vært en viktig medspiller i etableringen og utviklingen av konseptet. Han er et bevis på hva man kan utrette med motivasjon, målrettet innsats, kreativitet og samarbeid. Vi har mer fokus på funksjon enn på diagnose og har erfart at mennesker med ulike diagnoser har mye å bidra med i forhold til hverandre.

Et rehabiliteringstilbud på CatoSenteret inneholder også tilbud til pårørende, og vi kan ta i mot både barn og familier.