2000 hobbybesøk!

I går passerte Hobbyrommet en aldri så liten milepæl – 2000 hobbybesøk siden oppstarten i mai 2022!

Hobbyrommet har utviklet seg til et levende fellesskap og et samlingsted for brukere i alle aldre, på tvers av avdelinger.
Det er et lavterskeltilbud hvor blant annet troen på å ikke få til noe har til de grader blitt motbevist.
Her deles ideer, og brukerne får inspirasjon fra hverandre. Det oppleves stor mestring.

Hørt fra bruker: Hobbyrommet er mitt fristed. Det er et sted hvor jeg kan slappe av og være kreativ, enten alene eller sammen med andre.

Dette er en tilbakemelding fra flere som setter pris på å ha et sted å bare være. Dette er også ideen bak hobbyrommet. Her er det ingen krav, kun rom for hygge, samhold og kreativitet.

Mye av æren for den store suksessen til Hobbyrommet skal Vibeke ha. Hun er hobbyaktivitøren som skaper trivsel og hyggelige rammer, og er kreativ inspirator som gir en hjelpende hånd til alle som trenger det.

Aktivitetene er lagt opp slik at de følger årstidene, og nå på sommeren foregår hobbytilbudet ofte ute i atriehagen hvis været tillater det.

Vibeke legger vekt på at alle hobbyaktiviteter skal være lavterskel slik at alle brukerne kan være med og føle at de mestrer.

Hobbyrommet på CatoSenteret er et sted hvor du kan komme og bare være, ikke noe krav, du skal ikke prestere noe. Her får du nye impulser og får prøve ting du ikke har prøvd før. Mange sier at de ikke kan tegne og male, men alle kan veldig mye mer enn de egentlig tror.

Vibeke

Gratulerer med milepælen og 2000 unike hobbybesøk!