9. august 2021

Sterkere sammen

CatoSenteret og partnere i FoU-nettverket Virke Rehab med felles fagkronikk i Fysioterapeuten. Kronikken legger vekt på viktigheten av samarbeid på tvers av private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner, […]
5. august 2021

CatoSenteret og Kreftkompasset inviterer til bokbad

Den 22. august inviterer CatoSenteret og Kreftkompasset til felles boklansering av to bøker som begge presenterer sentrale temaer i kreftrehabilitering og livet etter kreft. Arrangementet er […]
1. juli 2021

Dyreassistert terapi har positiv effekt som intervensjon i rehabilitering

Emilie Buer Andersen har nettopp fullført en master i familiebehandling ved OsloMet om «Dyreassistert terapi med hund som tiltak til rehabilitering». Masteren er basert på en […]
22. juni 2021

Nesten tilbake til normalen

Status for smittevern sommeren 2021. Norge åpner gradvis opp og slakker litt opp på kravene til smittevern og avstandsregulering. Som helseinstitusjon må CatoSenteret holde ut litt […]
31. mai 2021

Kan arbeidsrettet rehabilitering bedre kognitiv funksjon?

Det har Peter Lyby, psykolog ved CatoSenteret, sammen med andre KOFU-forskere fra ulike forsknings- og rehabiliteringssentre fra hele landet, forsøkt å gi svaret på gjennom en […]
12. april 2021
Tverrfaglig team Komplekse lidelser

Rakel Schmidt med faglig bidrag i tidsskrift for fysioterapi

Rakel Schmidt er fysioterapeut ved CatoSenteret på avdelingen for komplekse lidelser. Denne avdelingen tar også imot covid-19-pasienter som kommer direkte fra sykehus eller er henvist av […]
12. april 2021

Slutt på papirfrikort for digitale brukere

Fra 7. april ble det slutt på å sende frikort på papir til digitale brukere for egenandeler på helsetjenester. Fra nå av vil alle som er […]
24. mars 2021

Webinar om rehabilitering etter Covid-19

I slutten av mars arrangerte CatoSenteret, sammen med Sunnaas sykehus, LHL-sykehuset, Indre Østfold kommune og Norway Health Tech, webinar om rehabilitering etter Covid-19, og bruk av […]
19. mars 2021

Siri Skumlien ny generalsekretær i Legeforeningen

Overlege ved CatoSenteret, Siri Skumlien, er utnevnt som ny Generalsekretær i Legeforeningen. Vi gratulerer vår gode kollega med den ærefulle utnevnelsen! Siden 2019 har Siri vært […]