Avtaler med Helse Sør-Øst

Her finner du kortversjoner av avtalen vår med Helse Sør Øst.

Delytelse D 1.1 CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. diagnostisert
Delytelse D 1.2 CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. diagnostisert
Delytelse E 1.2 Kreft
Delytelse E 1.3 Kreft – dagtilbud
Delytelse E 1.4 Kreft – døgn
Delytelse E 1.8 Kreft – døgn, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging
Delytelse G 1.2 Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
Delytelse G 1.3 Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
Delytelse G 1.4 Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år – døgn
Delytelse N 1.1 Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning
Delytelse N 1.2 Barn og ungdom under 18 år – døgn
Delytelse N 1.3 Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning.
Delytelse N 1.4 Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning.
Delytelse O 1.1 Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling, unge voksne 18-30 år og voksne over 30 år.