Behandlingslinje for Kreft

Ansvarlig for behandlingslinje Kreft er:

Avdelingsleder MR2 – Susanne J. Carlsen.

Mailadresse: susanne.j.carlsen@catosenteret.no

Linjen er godkjent pr.: 03.02.14

Hva er en behandlingslinje?

En behandlingslinje er en beskrivelse av innholdet i tilbudet ved CatoSenteret fra søknad til hjemreise og eventuelt avsluttet oppfølging.

Behandlingslinjen skal medvirke til god informasjon til både brukerne og ansatte vedrørende rehabiliteringens innhold.

Behandlingslinjen skal sikre høy kvalitet i rehabiliteringen, gjennom å kunnskapsbasere faglige og tverrfaglige metoder og arbeidsmåter.

Hvordan finne frem i linjen?

Denne linjen er delt inn i syv hovedavsnitt, du ser de på øverste linje. Hvert avsnitt er delt inn i ulike underpunkter, de står til venstre på siden. Du kan lese dokumentet ved å skrolle nedover siden, eller trykke på underpunktene til venstre. Når du ønsker å gå videre trykker du på ønsket hovedavsnitt i øverste linje.

Dette dokumentet henvender seg til ulike personer. Brukere, potensielle henvisere, ansatte på senteret og andre interesserte i rehabilitering. Derfor er det litt forskjell på hvilke dokumenter/ linker som kan åpnes av hvem. Hvis du ikke har adgang, vil det komme en “boks” på skjermen hvor du kan be om å få en kopi av dokumentet.