Kartlegging

Rehabiliteringsteam

Hver bruker får tildelt et rehabiliteringsteam som består av primærkontakt, fysioterapeut og lege. Disse vil foreta en nødvendig kartlegging de to første dagene av oppholdet. Andre faggrupper vil bli tilsluttet teamet avhengig av brukerens behov. Kreftsykepleier er tilknyttet teamet og leder samtalegruppene.

Sammen med den øvrige pleiegruppen på avdelingen er primærkontakten den daglige samtalepartner og kontakt med det tverrfaglige team. Primærkontakten er ansvarlig for P-ADL funksjoner, medisinhåndtering, transport, kontakt med hjemkommune og formidling av kontakt med CatoSenterets lege.

I løpet av de to første dagene vil du møte dine kontaktpersoner og ha samtale med disse.

Arbeid

For noen brukere kan det være aktuelt å planlegge oppstart av arbeid igjen. Der dette er ønskelig tar arbeidskonsulenten kontakt med arbeidsgiver for å kartlegge arbeidssituasjonen og mulighetene for tilrettelegging. Sammen med bruker og arbeidsgiver vil det bli laget en plan for oppstart.

02 03 Ankomstskjema arbeid (Intern)

02 08 Kartleggingssamtale med arbeidsgiver (Intern)

Ankomst

Nye brukere kommer til senteret mandager – dette står beskrevet i velkomstbrevet. Det arrangeres et felles velkomstmøte med presentasjon av de nye brukerne for hverandre, presentasjon av CatoSenterets historie og visjon, nyttig informasjon om brannsikkerhet, utsjekk, internett, osv. Det er omvisning rundt på senteret. Litt senere samme dag blir det holdt et velkomstmøte i kreftgruppen, hvor blant annet timeplanen blir presentert.

I tillegg vil du ha ankomstsamtale med en eller flere fra ditt nærteam.

Vi minner om at du må ha med deg dine egne hjelpemidler – og husk å navne dem. Ta også med klær og skotøy for ulike typer aktiviteter innen og ute, samt badetøy til bassengaktiviteter.

Kartlegging

Den første uken vil bli benyttet til kartlegging med de forskjellige faggruppene og utprøving av ulike aktiviteter som kan være aktuelle for deg. Du vil, i samarbeid med rehabiliteringsteamet ditt, lage en timeplan som er tilpasset deg.

Kartleggingsanbefalinger for ytelsesgruppe kreft (Intern)

Ankomstsamtale RS (Intern)

Sjekkliste ankomstsamtale (Intern)

Fysio undersøkelse (Intern)

Livskvalitet Coop-Wonca (Intern)

Grad av utmattelse – Chalders fatiguefatigue : Utmattelse questionnaire (Intern)

Timeplan

På ankomstdagen får du utdelt timeplan for den første uken. Sammen med rehabiliteringsteamet ditt vil du legge opp planen ut fra hva du har som mål og hva du ønsker. Enkelte aktiviteter på timeplanen er obligatoriske.

Timeplanmal uke 1 (Intern)