Overføring og dokumentasjon

Overføringsrutiner ved avreise

For at overføringen hjem skal bli så smidig som mulig for brukeren når han reiser fra CatoSenteret, er det viktig at vi ivaretar dette på en korrekt måte og planlegger i god tid før brukeren reiser fra CatoSenteret. Dette gjør vi for å få en sammenheng i rehabiliteringskjeden og videreføre de igangsatte tiltakene og sørge for videre oppfølging lokalt.

Unngå at oppholdet på CatoSenteret (CS) kun blir et enkeltstående tiltak med begrenset virkning.

> AP 17 10 04 Overføringsmøte med kommunene
> AP 17 02 49 Samhandling med pårørende


Forebygging

Det er hele tiden viktig å tenke forebyggende tiltak for å forhindre nye sår, spesielt hos personer med nevrologiske skader, ryggmargskadde og hos diabetikere. Det bør tas hensyn til tidligere sykehistorie og sårdiagnoser for å iverksette hensiktsmessige forebyggende tiltak.


Dokumentasjon

I lov om Helsepersonell blir det stilt krav om at det skal journalføres hver gang det er gjort tiltak ovenfor pasienten. Derfor skal all sårbehandling dokumenteres i egen sårfane i SomaSoma : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem., bilder av såret skal lagres i vedlegg – sårdokumentasjon.

> AP 17 03 31 Sårdokumentasjon
> AP 17 03 32 Veiledning på hvordan overføre bilder fra kamera til Mac og til SomaSoma : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem.
> AP 17 03 35 Prosedyre for å skrive ut sårbilder fra SomaSoma : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem.


Prosedyrer og annen informasjon

Her er en oversikt over de interne prosedyrene innen sårbehandling og dokumentasjon på CatoSenteret:

AP 17 03 30 Sårbehandling
AP 17 03 31 Sårdokumentasjon
AP 17 03 32 Veiledning på hvordan overføre bilder fra kamera til Mac og inn i SomaSoma : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem.
AP 17 10 04 Overføringsmøte med kommunene
AP 17 02 49 Samhandling med pårørende
AP 22 04 02 Bakteriologisk prøvetakning av sår
AP 22 03 01 Prosedyre for smitte opplysning
AP 17 02 50 Håndbok for behandling av smerte og søvnforstyrrelser.
AP 17 06 05 Undersøkelse fysioterapi av ARR brukere.