Brukerevaluering

Brukertilfredshetsundersøkelse

Etter behandlingsopphold hos oss på CatoSenteret, ønsker vi å få tilbakemeldinger. I samarbeid med Kunnskapssenteret for helsetjenester og flere andre spesialisthelseinstitusjoner er det utviklet en undesøkelse som vi ønsker at du svarer på. Du vil kunne få veiledning i dette under den siste uken av ditt opphold hvor du også vil motta den formelle invitasjon til deltagelse. Har du mottatt en personlig 12-sifrede respondentnøkkel, kan du starte din besvarelse her. www.svarfabrikken.no

 

Publisering av brukerevalueringer

Hver måned vil vi her på siden publisere en månedlig rapport hvor det er mulig å se hvordan brukerne vurderer våre rehabiliteringsopphold. Det vil være en måneds forsinkelse da rapportene først vil være klare noe tid etter at brukene har reist.

Januar 2015 – Stiftelsen CatoSenteret

Årsrapport 2014 – Stiftelsen CatoSenteret