Brukermedvirkning

Brukermedvirkning står sentralt i arbeidet på CatoSenteret. Våre tjenester legger vekt på at brukeren står i sentrum og er selv styrende for valg som tas underveis i rehabiliteringsprosessen, med rehabiliteringsteamet som rådgivere.

Brukere har en lovfestet rett til å medvirke i beslutninger om egen helse og behandling. Brukeren kjenner selv hvor skoen trykker og kan dermed bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og gjennomføringen av rehabiliteringstilbudet. 

I tillegg er det stor verdi i at mennesker som søker hjelp, gjerne vil styre over viktige deler av eget liv, bli sett og respektert og motta hjelp på egne premisser. Dette vil gi styrket motivasjon og bidra positivt i brukerens rehabiliteringsprosess. 

Hva er viktig for deg?
Derfor blir brukere som får tilbud om rehabilitering på CatoSenteret, oppfordret til å konkretisere hva som er viktig for dem, egne forventninger og mål for oppholdet. Dette danner grunnlaget for innholdet og programmet i rehabiliteringen. På denne måten blir brukeren «skipper på egen skute» og rehabiliteringsteamet mannskapet som er med å seile skuta. 

Brukerutvalget
Brukerutvalget er brukernes talerør og hjelper oss med nødvendige korrigeringer underveis, slik at vi ikke taper fokus, men fortsetter å holde stø kurs med brukerne i sentrum. 

Les om Brukerutvalget på CatoSenteret. 

Si din mening. Bli med på vår brukerundersøkelse!
Din opplevelse og dine tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne gi deg et godt opphold. Vi vil derfor sette pris på om du tar deg tid til å svare på en enkel og anonym spørreundersøkelse. På den måten kan vi tilrettelegge et enda bedre tilbud til deg mens du er på senteret. 

Spørreundersøkelse for CatoSenterets brukere

Gå til nettsiden Informasjon til pårørende for å se nyttig informasjon for deg som er forelder/pårørende.