CatoSenterets Venner

CatoSenterets Venner ble i 2001 stiftet med eget styre. Alt arbeid foregår på frivillig basis uten godtgjørelse.
Hensikten er aktivt å bidra til at brukerne ved senteret skal motta et så bra rehabiliterings- og fritidstilbud som mulig. Trivsel er som kjent en ikke uvesentlig del av rehabiliteringen og brukerne har behov for meningsfulle fritidsaktiviteter.

CatoSenterets Venner skaffer midler gjennom medlemskap og donasjoner. Midlene går uavkortet til investeringer for CatoSenterets brukere.
Venneforeningens medlemmer er i stor grad rekruttert fra tidligere brukere og deres pårørende. Mange av de ansatte på CatoSenteret er medlemmer. Lokale brukere av CatoSenterets treningsfasiliteter er også en annen bidragsgruppe.

Venneforeningen har blant annet vært med på å finansiere innkjøp av buss, båt, sikkerhetsutstyr til sjølivsaktiviteter og ridning, utstyr til hobby- og aktivitetsrom, klatreutstyr, videokamera til bruk for treningsoppfølging, terrassemøbler, skinner til rullestoler, støtte til verdensdagen for psykisk helse, støtte til dyreassistert terapi og sykkelbåter mm.

Klikk her (Ekstern lenke, hjemmeside) for å få vite mer om eller støtte CatoSenterets Venner.
Klikk her (Ekstern lenke, Facebook) for å følge med på aktiviteter.