Deg som trenger rehabilitering

Vi har samlet den informasjonen vi tror er viktig for deg som har fått innvilget opphold hos oss eller allerede er bruker på vårt senter. Her kan du finne informasjon rettet direkte mot deg. Har du spørsmål vedrørende hvem som kan søke, hvordan du søker eller hvilket tilbud vi gir finner du svarene under “Hvem kan søke”, “Hvordan søke” og “Rehabiliteringstilbud”.

Er det noe du savner eller ikke finner svaret på
ønsker vi at du kontakter oss på telefon 64 98 44 00.

Brukeren i fokus

På CatoSenteret er brukeren i fokus

Boksevinner
Vårt veilederpersonell er organisert i tverrfaglige team. Rundt hver bruker blir det opprettet et nærteam som ofte består av primærkontakt, fysioterapeut og sosionom/ oppfølgingskonsulent eller idrettspedagog. I tillegg kan andre faggrupper trekkes inn etter behov og fokus. Det vil si at ditt behandlingstilbud blir lagt opp etter samtaler mellom deg og veilederpersonalet. Vi besitter kompetanse på hvordan vi skal nå målene, men det er du som bruker som skal definere hvilke mål du skal nå. Sammen lager vi en plan.

Pårørende

For deg som bruker er rehabiliteringsperioden viktig på flere plan. Mål og planer legges både for perioden du er her og for tiden etter oppholdet. I en slik betydningsfull fase mener vi det er viktig at nære pårørende som familie og venner som skal følge deg videre etter oppholdet, kan få kjennskap til behandlingstilbudet på CatoSenteret og få mulighet til å delta. I tillegg til mulighet for besøk og overnatting, inviterer vi pårørende til å delta i din rehabiliteringsprosess dersom du ønsker dette.

Veien videre

CatoSenteret ønsker å gi deg et helhetlig rehabiliteringstilbud. Vi legger derfor vekt på hvordan du skal kunne klare deg i hjemmesituasjoner, i studier eller i arbeidslivet. Samtidig vil vi gi deg inspirasjon til å bruke naturen og sosiale fritidsaktiviteter i ditt eget nærmiljø.

Tilbake til jobb

Dersom det er aktuelt for deg å gå tilbake til arbeid, vil du sammen med veilederteamet, ha kontakt med arbeidsgiver, NAV med flere. Målet er å tilrettelegge for hvordan du skal komme tilbake i arbeidslivet. Dette skal også hjelpe arbeidsgiver til å forstå hvor viktig det er at de bidrar til prosessen med å hjelpe deg tilbake.

Etter endt opphold

Etter rehabiliteringen sendes tverrfaglig rapport til henvisende instans, deg og din fastlege.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon ved rehabilitering

Hva skal du ha med?

  • Praktisk tøy/skotøy for inne- og utendørsaktiviteter tilpasset årstiden
  • Badetøy
  • Medisiner for hele oppholdet
  • Resept til medisiner for resten av oppholdet

Hva er ditt ansvar?

Egenandelen er på kr 128,- pr. døgn, maks. kr 2 670,- for både voksne og barn. Dette betales ved ankomst. Har du Frikort Egenandelstak 2, event. vedtak om yrkesskade må dette fremvises. (Se Helfo http://www.helfo.no/privatperson/frikort/sider/hva-er-frikort-egenandelstak-2.aspx).

Barn opptil 16 år må ha med seg en ledsager under opphold. Ungdom mellom 16 og 18 år kan ha med en ledsager under oppholdet.

Du er selv ansvarlig for å kontakte lokalt NAVkontor for å få dekket utgifter til reise til og fra CatoSenteret

Fasiliteter på CatoSenteret

Dine fasiliteter på CatoSenteret

Du får eget rom på senteret eller eget rom i en bolig som ligger ca. 50 meter fra selve senteret. Alle brukerrommene og stuene er utenfor den allmene sone. På denne måten er det mulig for deg å slappe av i ro og fred selv om det pågår aktiviteter.

Hva med besøk?

Dine pårørende og venner er hjertelig velkommen på besøk. Overnatting kan skje dersom det er ledige rom. Bor du på senteret er det mulighet for gjesteovernatting på rommet ditt. Sjekk med resepsjonen for pris og bestilling. Det er mulig for deg å reise hjem i helgene, men vi anbefaler at du er hos oss minst to helger under oppholdet.