Dyreassistert terapi

CatoSenterets hunder inngår i rehabilitering av alle brukergruppene våre, som et supplement til annen behandling.

De brukerne som får tilbudt dette blir henvist til en av  våre dyreassisterte terapeuter. Hundenes arbeidsområder er mange, og de brukes både i fysisk, mental og sosial trening. Hundene kan dessuten brukes som en brobygger for å få kontakt med andre, og de kan også være verdifulle venner for  brukere som opplever tunge stunder.

Dyr kan ha en rekke positive fysiologiske og psykologiske effekter og dyreassistert terapi (DAT) har som mål å fremme bedring i fysiske, sosiale, emosjonelle eller kognitive funksjoner hos brukeren gjennom en målrettet intervensjon. Tiltaket skal være en tverrfaglig behandlingsprosess. Målet med DAT legges opp for hver enkelt bruker eller i grupper.

Dyreassistert terapi kan brukes i ulike retninger av rehabiliteringen

1.      Fysisk fostring:

Målsetting: Fokusflytting fra sykdom/hindringer/smerte – trening i annen sammenheng

 • AgilityAgility : Forhindringsbane for trening av hunder.
 • Gå tur med hunden/dyreassistert terapeut
 • Gjøre øvelser med tilnærminger til ”syk” kroppsdel – gjelder spesielt CPRS
 • Trene opp en spesifikk funksjon
 • Trene tricks med hunden

2.      Psykisk:

Målsetting: Mestring og fokusflytting

 • Lære tydelighet – gi klare beskjeder til hunden
 • Grensesetting ovenfor hunden ( snakke om overføringsverdien til mellommenneskelig aspekt)
 • Gi omsorg til hunden (ansvarsfølelse)
 • Emosjonell katalysator – Lette på humøret, få fram smil og latter

3.      Sosialt:

Målsetting: Mestring av utfordrende situasjoner – fokusflytting fra brukers utfordring

 • Ta med hunden i sosiale settinger for kontakt med andre. Fokuset er på hunden og ikke brukeren.

4.      Kognitivt:

Målsetting: Trene kognitive funksjoner

 • Språk/forståelse- begrepsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Rekkefølge av handlinger/prosess
 • Oppmerksomhet
 • Konsentrasjon

Beskrivelse av aktivitet:

Hver enkelt sesjon må tilpasses de ressurser og forutsetninger som rammene tillater. Brukeren i fokus og benytte fagkompetanse samtidig som man tar hensyn til hundens kunnskaper og kvaliteter.  Det finnes uante muligheter å benytte dyreassistert terapi på.

Dyreassistert terapi (DAT)

Fendi

Mattis

Else og Fendi