E-rehabilitering og digitale tjenester

Vi ønsker å utvide tjenestetilbudet til våre brukere og har derfor utviklet en egen digital portal, kalt E-rehabilitering.no. Her kan du som bruker få tilgang til treningsprogrammer, instruksjonsvideoer og undervisningsmateriell som du også kan bruke hjemmefra.  

E-rehabilitering og avstandsoppfølging er en måte å forlenge rehabiliteringstilbudet vårt, som brukerne kan benytte seg av både før, under og etter oppholdet, og dermed bidra til økt kvalitet i rehabiliteringen. 

Hvis en bruker av ulike grunner ønsker å utsette oppholdet, er dette en fin måte å kunne komme igang med et rehabiliteringsprogram, og også gjøre seg kjent med de terapeutene du vil møte når du kommer hit. 

Det meste av innholdet egner seg også godt for pårørende.

Kartleggingssamtaler på telefon

De fleste kartleggingssamtaler tas nå i forkant av oppholdet på telefon eller som et videomøte. Når vi har fått kartlagt brukerens umiddelbare behov og mål for rehabiliteringen, vil de tverrfaglige teamene vurdere hvilke aktiviteter og videre oppfølging som passer best og som også kan egne seg for avstandsoppfølging.

Videokonsultasjoner

De brukerne som får tilbud om avstandsoppfølging vil bli fulgt opp med videokonsultasjoner og digital oppfølging gjennom deler av eRehabiliteringsforløpet. Det kan i mange tilfeller være et godt alternativ til de ordinære konsultasjonene som gjøres med bruker. Det egner seg for eksempel godt til samhandling som ikke krever fysisk kontakt mellom behandler/terapeut og brukeren, ved samtaleterapi, rådgivning innen ulike tema og generell oppfølging.

E-rehabilitering.no

Vår nye ressursportal, E-rehabilitering.no, ligger på et eget beskyttet domene, med sikker pålogging som ivaretar personvernet. Det betyr at verken navn eller annen informasjon kan identifisere deg som bruker.

E-rehabilitering.no er først og fremst ment som et tilbud for de brukerne som har fått tilbud om digital oppfølging, men det egner seg også som en ressursportal for inneliggende brukere som ønsker utvidet egentrening under oppholdet.  

Treningsprogrammene er laget slik at du kan velge nivå og tilpasse progresjon som passer for deg. Du kan repetere øvelser og undervisningsmateriell så ofte som du ønsker, både før, under og etter oppholdet hos oss, og dermed forlenge rehabiliteringsprosessen etter at du kommer hjem. 

Slik får du tilgang

For å få tilgang til portalen må du opprette en bruker. Ta kontakt med nærteamet ditt eller send en e-post til senteret@catosenteret.no, så hjelper vi deg med det.  

Gå til E-rehabilitering.no.