Fyrtårn

I CatoSenterets strategiarbeid har vi de senere år fokusert på å etablere «fyrtårn». Her kan du se hva vi legger i dette fyrtårnsbegrepet. I dag er våre behandlingstilbud til brukere med ryggmargsskade og gruppen Barn og Ungdom definert som fyrtårn.

«Et fyrtårn er et landemerke som er bygget på et solid fundament med den hensikt å trekke oppmerksomhet til et bestemt område». (Fra Wikipedia – oversatt fra engelsk.)

CatoSenterets fyrtårn innenfor en gitt tjeneste tar mål av seg til å være et kunnskapsbasert rehabiliteringstilbud med kjente virkemidler og resultater. Tilbudet skal være blant de beste som leveres av private rehabiliteringssentre i Norge og bidra til å utvikle modeller, standarder og tilbud i rehabiliteringen innenfor fagfeltet.

Det å kalle en ytelse for et fyrtårn har betydning for følgende områder:

Konsept:

 • Det må være utarbeidet en behandlingslinje som jevnlig revideres
 • Effekt av rehabilitering er dokumentert/ dokumenteres
 • Aktiv brukermedvirkning
 • Engasjert personale
 • Fast personale – planlagt rotasjon som del av karrierestige

Kompetanse/forskning:

 • Det bør holdes minst en presentasjon/ innlegg på konferanse i løpet av året
 • Det bør være minst en artikkel publisert i medlemsblader i løpet av året (sykepleien/fysioterapeuten/Patetra og lignende.)
 • Deltagelse i nasjonale fora
 • Kontakt med internasjonale fora
 • Spesial-/spesialistkompetanse innenfor fagfeltet. ”Master hjemmel” knyttet til fyrtårnet.
 • Bruk av målrettet hospitering for å øke kompetansen. Fokus og rutiner på faglig oppdatering.
 • Nettverksbygging (fagnettverk)
 • Prosjekt eller forskning innenfor området

Marked:

 • Overfor samarbeidspartnere
 • Ved anbudsskriving
 • Profilering; hjemmeside/ facebook, brosjyrer, media, bruk av pressemeldinger
 • Presentasjoner: Ferdig PP og «stand» materiale
 • Nettverksbygging