Gaver og donasjoner

Stiftelsen CatoSenteret mottar gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre. Disse representerer både gledelige og viktige bidrag til virksomheten. Alle bidrag går uavkortet til brukerrettede tiltak – blant annet utvikling av bedre behandling, forskning samt tiltak for økt velferd og adspredelse. Givere kan oppgi hva de ønsker å støtte.

For nærmere informasjon ta kontakt med administrerende direktør, tlf 901 04 260 eller send elektronisk post til senteret@catosenteret.no.

 

Catosenterets venner

CatoSenterets Venner skaffer midler gjennom medlemskap og donasjoner. Midlene de får inn går uavkortet til brukerrettede tiltak og skal ikke gå inn i vanlig drift. Venneforeningen planlegger i samarbeid med administrasjonen, fritidsleder og brukerutvalget hvor midlene kommer best til nytte.
Hensikten er å aktivt medvirke til at brukerne ved senteret får et så bra rehabiliterings- og fritidstilbud som mulig. Trivsel er som kjent en ikke uvesentlig del av rehabiliteringen og brukerne har behov for en meningsfull fritid.

For å vite mer om eller støtte CatoSenterets venner, klikk her.