Gaver og donasjoner

Stiftelsen CatoSenteret mottar gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre. Disse representerer både gledelige og viktige bidrag til virksomheten. Alle bidrag går uavkortet til brukerrettede tiltak – blant annet utvikling av bedre behandlingstilbud, forskning, samt tiltak for økt velferd og adspredelse.

Givere kan oppgi hva de ønsker å støtte. For nærmere informasjon ta kontakt med administrerende direktør, mobil 977 12 091 eller send e-post til senteret@catosenteret.no.