Godt nytt år!

CatoSenteret ønsker alle brukere og deres pårørende, våre samarbeidspartnere og venner et godt nytt år!