Historie om CatoSenteret

historieIdèen om å etablere et nytt rehabiliteringssenter startet på slutten av 1980 årene. Det var flere brukerorganisasjoner som aktivt deltok i planleggingen. Særlig Landsforeningen for Trafikkskadde bidro med kompetanse og innsats. De økonomiske midlene til planlegging og utvikling kom fra skrapelotteriet BilPluss som stiftelsen Sofienlund gjennomførte hvert år.

Det var stiftelsen Sofienlund som gjennomførte ubyggingen av CatoSenteret som åpnet i 1998. Stiftelsen CatoSenteret ble etablert 31.12.97 og fikk overdratt ansvaret for å eie og drive rehabiliteringssenteret. CatoSenteret var avhenging av økonomisk støtte fra stiftelsen Sofienlund de første årene. Uten BilPluss lotteriet og det bidraget dette ga i starten, hadde det i dag ikke vært noe CatoSenter.