Hvem kan søke rehabilitering?

Vi har to ulike brukergrupper hos oss:

  1. Tilbud til personer som er rammet av kompleks skade/sykdom – rett fra sykehus.
  2. Tilbud til personer som er sykmeldte og som trenger arbeidsrettet rehabilitering for å komme tilbake til arbeid.

 

Hvem kan søke rehabilitering?Brukergruppe 1 – rett fra sykehus:

Disse brukerne har diagnoser innen nevrologi, ryggmargskader, kreft og pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling. I tillegg ytes tilbud til barn/unge med diagnosen CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. eller kronisk tretthetssyndrom og tilbud til barn, ungdom og unge voksne (opptil 30 år) uavhengig av diagnose.

Brukergruppe 1 kommer primært rett fra sykehus over hele landet, men kan også søkes av fastlege via Regional Koordinerende Enhet.

Vi har pleiepersonell som kan bistå pasienter som ikke er selvhjulpne i starten. Det betyr at vi kan ta i mot pasienter tidlig rett fra sykehus.

 

Brukergruppe 2 – arbeidsrettet rehabilitering:

CatoSenteret har forskjellige tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Du kan se under “Hvordan søke plass“. Felles for disse tilbudene er at de gis til personer som trenger rehabilitering for å styrke sine muligheter til å bevare arbeid eller øke sin deltagelse i arbeidslivet.