Hvordan søke plass for rehabilitering

Søknadsprosessen er avhengig av hvilket tilbud det søkes til.

Under beskrivelsen av de forskjellige tilbudene finner du søknadsprosedyren til aktuelt tilbud.

Søknadsprosedyre

(Kompleks rehabilitering)

 • Søknad fra spesialist på sykehus. Det trengs ingen spesielle skjemaer. Henvises direkte.
 • Fastlegen kan søke når brukeren ikke lengre er på sykehus. Da skal søknaden sendes via Regional Koordinerende Enhet (RKE)

Hvilke opplysninger skal sendes (fakses)?

 • EpikriseEpikrise : Kort, sammenfattende skriftlig redegjørelse for årsak, utvikling og behandling av sykdom hos en pasient, utarbeidet etter at undersøkelse og behandling er ferdig, f.eks. etter et sykehusopphold. (inkl operasjonsbeskrivelse, der dette er aktuelt) med mål for oppholdet.
 • Sykepleierapport og eventuelt sårprosedyre
 • Dato for planlagte kontroller

Dersom noen av disse rapporter er utarbeidet, bes de oversendt sammen med epikrise:

 • Fysioterapirapport
 • Ergoterapirapport
 • Logopedrapport
 • Sosionomrapport

Henvisniningsskjema RKE

Veiledning henvisningsskjema RKE

Søknadsprosedyrer for arbeidsrettet rehabilitering

Søknadsprosedyre for “Raskere tilbake” – arbeidsrettet rehabilitering

Hvilke opplysninger skal sendes?

 • Beskrivelse av problemstilling samt epikriseepikrise : Kort, sammenfattende skriftlig redegjørelse for årsak, utvikling og behandling av sykdom hos en pasient, utarbeidet etter at undersøkelse og behandling er ferdig, f.eks. etter et sykehusopphold. fra fastlege/sykmelding
 • Eventuelt resultat av utredninger som CT, MR, røntgen og annet
 • Oppfølgingsplan som bruker har laget i samarbeid med arbeidsgiver

Søknadsprosedyre NAV – døgntilbud

 • Lokalt NAV kontor ved din saksbehandler kan søke om plass.