Rehabilitering av sammensatte og/eller komplekse lidelser

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er rettet mot pasienter med komplekst sykdomsbilde som kommer direkte fra sykehus og som har behov for videre medisinsk oppfølgning. 

Det gjelder deg som har følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer som mage/tarm, nyresvikt og dialyse, brannskader og transplantasjoner (med unntak av hjerte- og lungetransplantasjon), eller andre komplekse lidelser som innebærer lange sykehusopphold. 

 

Døgntilbud

Dette er et døgntilbud ment for unge voksne fra 18-30 år og voksne over 30 år 

Varighet 

Rehabiliteringsoppholdet har en varighet på fire uker.

Tverrfaglig rehabilitering

Rehabiliteringen ved CatoSenteret er helhetlig og utøves av et tverrfaglig team. Avhengig av brukerens behov, medisinske status og mål for oppholdet, trekkes ulike profesjoner inn i behandlingen, som sykepleier, lege, psykolog, idrettspedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, miljøterapeut med flere.

 

Før du kommer til CatoSenteret er det greit å ha gjort seg noen tanker om hva du ønsker å få ut av oppholdet på CatoSenteret. Hva er det vi skal hjelpe deg med i din videre rehabilitering?

Sammen med ditt tverrfaglige team lages det en konkret plan som inneholder dine mål. Dette vil være førende for det som blir tiltak og innholdet i rehabiliteringen. Fokus er egenmestring i rehabilitering.

Sammen vil vi gå gjennom de funksjoner og ferdigheter som må være til stede for å oppnå målene, som ofte handler om å mestre aktiviteter og få en bedre hverdag.

Dersom du overføres direkte fra sykehuset, vil rehabiliteringsteamet på CatoSenteret ha kontakt med personalet på sykehuset.

Dersom du er hjemme, vil du bli kontaktet per telefon før du kommer til CatoSenteret, for å kartlegge om det er relevant informasjon og tiltak vi skal være spesielt forberedt på.

Ved ankomst blir du møtt av en sykepleier som tar en kort gjennomgang av sykdomshistorie og medisiner. Vi vil også foreta noen enkle undersøkelser og tester for å kartlegge din fysiske kapasitet. Du vil delta på et informasjonsmøte og få omvisning på senteret. Det blir også møte med rehabiliteringsteamet som sammen med deg lager en god plan for at du skal nå målene du har satt for oppholdet. Denne planen skal også følges opp når du kommer hjem.

Under oppholdet vil det være en løpende dialog mellom deg og ditt team for å se om dere er i rute i forhold til dine mål.

Det er viktig at de som er tettest på deg hjemme kommer på besøk underveis, og at du forteller og snakker om det som skjer under oppholdet. Disse personene vil være en god støtte og hjelp for deg når du kommer hjem. Dersom du har barn som pårørende, så er det viktig at vi får lagt en plan for hvordan de kan være delaktig i ditt opphold.

På CatoSenteret har vi en rekke aktiviteter for brukerne. Aktivitetene tilpasses deg individuelt, basert på funksjon og fysiske forutsetninger, og dine definerte mål for oppholdet. Det er viktig at du ikke spenner over for mange områder og aktiviteter, men heller fokuserer på de aktiviteter som er viktige i henhold til dine mål. .

Fysiske aktiviteter kan blant annet være bassengtrening, trening i gymsal, spinning, stavgang, balansetrening, sittende gym, yoga, avspenning, klatring, osv. I tillegg til mange utendørsaktiviteter, avhengig av årstid. Alle aktiviteter tilpasset dine fysiske forutsetninger.

Videre tilbyr vi individuelle veiledningssamtaler, undervisning om relevante tema som målsetting, ernæring, psykisk og fysisk helse, smertemestring, seksual funksjon etter skade eller sykdom, osv.


 

Heile livet søkte han livsvegen – til han oppdaga at det var den han hadde gått.

Arnljot Eggen

 

 

Veien videre

Før utskrivelse vil det være en samtale med deg og en fra teamet som sammen med deg vil lage en oppfølgingsplan, som du skal bruke når du kommer hjem. Du får også en epikrise/rapport som vi sender til deg, din fastlege, den henvisende lege og andre parter som kan være aktuelle for ditt videre forløp. 

De fleste reiser hjem og fortsetter med det som er avtalt i oppfølgingsplanen.  Dersom rehabiliteringsteamet og du mener at det er behov for mer tverrfaglig spesialisert rehabilitering, kan du søke om forlengelse.