Ambulerende rehab team

Ambulerende rehabiliterings Team (ART), CatoSenteret

CatoSenteret har fra mai 2012 etablert et Ambulerende Rehabiliteringsteam (ART).

Teamet består av sykepleier, psykiatrisk sykepleier, onkologisk sykepleier og sosionom. Ved behov kan også andre fagpersoner bistå.

Ambulante oppdrag kan være møte i forkant av et opphold på CatoSenteret, eller møte i etterkant av et opphold. Møte(ne)  kan enten foregå på CatoSenteret, ved at vi reiser til innsøkningsstedet (sykehuset), eller via videomøter.

MÅLSETTING

Å bistå i de sårbare overføringene i behandlingskjeden for bruker og pårørende, og sikre god samhandling med lokale instanser. Bidra til et mest mulig helhetlig rehabiliteringsforløp. Være med på å sikre ”rett bruker på rett sted til rett tid”.

HVA KAN VI BIDRA MED

Vi kan, der det er behov, tilby oppfølging av brukere i etterkant av oppholdet med deltagelse i ansvarsgruppemøter og/eller samarbeidsmøter etter brukers hjemreise i en avgrenset periode. Ved behov kan vi bidra med kompetanseoverføring til brukers nettverk i hjemkommunen. Alle brukere som får et opphold på CatoSenteret kan få oppfølging fra ART. Det er situasjonen til den enkelte som avgjør om ART er hensiktsmessig.

TA GJERNE KONTAKT

Vi leser e-mail hver mandag og en fra det ambulerende rehabiliteringsteam ART vil hurtigst mulig ta kontakt med deg/dere enten pr. mail eller pr. telefon. Det er derfor viktig at du oppgir ditt telefonnummer i e-mailen.

Dersom du har behov for rask ekspedisjon kan du kontakte Inntakskontoret på CatoSenteret:

 

Det ambulerende rehabiliteringsteam på CatoSenteret er

20141010-ART-elisabeth_nybo

Elisabeth Nybø
Onkologisk Sykepleier

20141010-ART-linda_davidsen

Linda Davidsen
Sykepleier

20141010-ART-marianne_vanem

Marianne Vanem ter Haar
Ergoterapeut

 

Nyttige linker

Opplæringspenger fra NAV

Pleiepenger fra NAV

Omsorgslønn

Reise til og fra behandlingsinstitusjon

Frikort 1 og 2