CatoSenteret søker sommervikarer innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og idrettspedagogikk

CatoSenteret søker sommervikarer innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og idrettspedagogikk

 

CatoSenteret søker etter sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog og ergoterapeut for å hjelpe oss i sommerferien. Varighet 11.06.19 – 18.08.19, 100% stilling.

Sykepleier jobber i 2-delt turnus, dag/kveld og helg.

Fysioterapeut, idrettspedagog og ergoterapeut jobber ordinær dagtid på ukedager.

Vi søker etter fagpersoner som synes tverrfaglig samarbeid er interessant.

 

CatoSenteret (etablert 1998) ligger idyllisk plassert i Son (Vestby Kommune) med utsikt over Oslofjorden. Senteret er med sine 85 døgnplasser og opp til 40 dagplasser, et av landets største private rehabiliteringssentre. Senteret har fra 1.1.2015 løpende avtale med Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF. Vi mottar brukere henvist fra spesialisthelsetjenesten og fra fastleger.

CatoSenteret har i dag ca.100 ansatte fordelt på 3 kliniske avdelinger (MR1, MR2 og MR3) og Stab. Senteret er tilknyttet Hovedorganisasjonen Virke og er medlem i Virke Rehab.

 

Egen mestring i rehabilitering står sentralt i vårt tverrfaglige arbeid. Dette er kjennetegnet gjennom brukerens ansvar i egen rehabilitering og fokus på tett samarbeid mellom bruker og rehabiliteringsteam. Vi arbeider helhetlig med utgangspunkt i ICF modellen, og inn mot sømløse overganger i behandlingskjeden. Rehabiliteringsteamet er derfor ofte engasjert i forkant av et opphold og i overføringen til hjemme- og arbeid/skolesituasjon.

 

Vårt verdigrunnlag er:

Faglighet – Fellesskap – Forutsigbarhet – Fleksibilitet – Forståelse

 

Brukergruppene på CatoSenteret er personer med følgende diagnoser:

 • Nevrologi og nevrologiske sykdommer.
 • CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. opp til 18 år.
 • Barn og unge, unge voksne, uavhengig av diagnose opp til 30 år.
 • Personer med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling inkl. organtransplantasjoner og brannskader.
 • Arbeidsrettet rehabilitering.

 

Stillingsbeskrivelse:

Man inngår i tverrfaglig samarbeid rundt den enkelte bruker for at denne kan nå sine oppsatte mål. Her følger man en individuell plan for oppholdet. Sommervikarer dekker opp for de fagpersoner som er i ferie.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du må være empatisk og interessert i å møte brukeren der hvor denne er.
 • Du må ha gode samarbeids- og relasjonsevner.
 • Du må være interessert i å dele din kompetanse med andre.

 

Vi stiller krav om 3 – årig bachelorutdanning.

 

Vi stiller krav til norsk autorisasjon og at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Stillingen tilknyttes CatoSenteret, det betyr at man ved må påregne at man skal kunne ivareta alle diagnosegrupper.

 

Vi tilbyr:

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i tverrfaglig miljø.
 • Stort faglig fokus.
 • Et dynamisk senter i stadig utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Gratis egentrening i og utenfor arbeidstid.
 • Lønn- retningsangivende etter tariffavtale (VIRKE).

 

CatoSenteret legger vekt på mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

 

Ved ansettelse gjelder 1 måneds prøvetid.

Ønsker du å vite mer om stillingen eller har spørsmål kontakt med avdelingsledere:

Paul Esbern Snare, mobil: 913 06 023.

Susanne J. Carlsen, mobil: 982 95 610.

 

Søknadsfrist: 04.03.2019

Søknad med CV og referanser sendes på e-mail til stilling@catosenteret.no.

Merkes: Sommervikar samt din profesjon.

 

Siden CatoSenteret gir rehabiliteringstilbud til barn og unge vil tilfredsstillende politiattest kreves fremlagt ved tiltredelse, den skal ikke vedlegges søknaden.

Besøk senterets hjemmeside www.catosenteret.no, se vår YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=YD0wZhtCJ60 eller besøk våre Facebooksider https://www.facebook.com/CatoSenteret for mer informasjon.