Atriehagen

Bakgrunn:

CatoSenteret har følgende visjon: Vi skal være et” Mulighetenes Senter”

Visjonen er retningsgivende for CatoSenterets ledere og medarbeidere. Den skal bidra til at både medarbeidere og brukere opplever at CatoSenteret har fokus på den enkeltes muligheter og ikke på begrensninger. Dette gjelder også for dette prosjektet – her blir det fokusert på hvilke muligheter som kan utvikles i dette området ved senteret.

Mestring og motivasjon er et hovedprinsipp i alle våre tiltak, både som mål og metode. En utbygging av atriet kan bidra til dette, gjennom nye rehabiliteringsområder og mulighet for restitusjon og sosialt samvær.

 

Prosjekt atriehage

CS har igangsatt prosjekt «atriehage» i samarbeid med Darren Saines Hagedesign.

Gjennom utbyggingen av atriehagen vil CatoSenteret kunne få dekket følgende behov:

  1. Trening utenfor treningssal.

Det å kunne gå ute på forskjellig underlag, i bakke og trapper i atriehagen vil kunne gi verdifullt supplement til innendørs trening. Det er planlagt med varmekabler under gangstiene, slik at de kan brukes store deler av året.

  1. Område for restitusjon og hvile.

Et område hvor man kan reflektere, finne roen, ha gode samtaler og sosial hygge. Atriet ligger mellom sovefløyene og blir pr. i dag nesten ikke benyttet. Området er skjermet for innsyn og vær.

  1. Et sted å kunne samles sosialt.

Det er mange brukere på senteret til enhver tid og ikke nok stuearealer inne. Sittegrupper, beplanting, vannspeil, utekjøkken/grill, beskyttelse for nedbør, varmelamper og gjennomtenkt utendørs belysning vil kunne gi gode rom for sosialt samvær mange måneder i året.

  1. Noe pent å se på.

Utbygging av atriehagen vil gi skjerming mot innsyn til brukerrommene og utsikt til å nyte med bruk av ulike planter, trær og belysning.

 

 

Bilder og skisser:

1 7Model

 

 

Fremdriftsplan:

Prosjektet er estimert med en totalramme på 5 millioner.

Byggestart er 29. mars 2016 og hagen vil etter planen stå ferdig til skolestart i august.

 

Sponsorer:

Prosjektet lar seg ikke realisere uten betydelige bidrag fra sponsorer, gaver og donasjoner.

alltvedt asland basseng celsa darren dolken dromnes follo hassel isloa knatterud leca lek markisemannen medirest sparebank trest vestre wavin webernorcemtalgo

 

 

Om Darren Saines Hagedesign:

  • Darren Saines er en av Norges mest kjente hagedesignere, og står blant annet bak takterrassen på Sunnaas sykehus
  • Siden 2004 har han vært jevnlig i media
  • Han er den eneste som har deltatt fra Norge i Chelsea Flower Show, kalt “OL i hagedesign”
  • Les mer om Darrens Saines på http://darrensaines.no/

 

Gaver og donasjoner

Stiftelsen CatoSenteret mottar gaver og donasjoner fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre. Disse representerer både gledelige og viktige bidrag til virksomheten. Alle bidrag går uavkortet til brukerrettede tiltak. Dette kan være utvikling av atriehage, bedre rehabiliteringstilbud, forskning eller tiltak for økt velferd og adspredelse. Givere kan oppgi hva de ønsker å støtte.
For nærmere informasjon ta kontakt med administrerende direktør, tlf. 64 98 44 00 eller send elektronisk post til senteret@catosenteret.nomerket med «Prosjekt atriehage».

 

CatoSenterets venner

CatoSenterets Venner skaffer midler gjennom medlemskap og donasjoner. Midlene vi får inn går uavkortet til brukerrettede tiltak og skal ikke gå inn i vanlig drift. Venneforeningen planlegger i samarbeid med administrasjonen, fritidsleder og brukerutvalget hvor midlene kommer best til nytte. Nå har vi stort fokus på å hjelpe til med å finansiere den nye atriehagen. Hensikten er å aktivt medvirke til at brukerne ved senteret får et så bra rehabiliterings- og fritidstilbud som mulig. Trivsel er som kjent en ikke uvesentlig del av rehabiliteringen og brukerne har behov for en meningsfull fritid i hyggelige omgivelser.

Du kan støtte «prosjekt atriehage» gjennom CatoSenterets venner på konto nr. 1080 18 38621. Merk gaven med «Prosjekt atriehage».