Organiseringen ved CatoSenteret

Ledergruppen

Jan Egil Nordvik
Administrerende direktør
Mobiltelefon: 977 12 091

Dag Øystein Andersen
Avdelingsleder Arbeidsrettet rehabilitering

Susanne Juhl Carlsen
Avdelingsleder Medisinsk rehabilitering

 

Thomas Meyer Swensen
Stabsleder

Styret

Bjørn Nordby
Styrets leder

Tore Skar
Styremedlem

Ane Nordskar
Styremedlem

Truls Gahre Falkenberg
Styremedlem

Kenneth Larsen
Styremedlem representant for ansatte

Aase Høgseth
Styremedlem representant for ansatte

Brukerutvalget

Merete Bergan
Merete Bergan mbergan@me.com
Handikappede barns foreldreforening – SAFO
Leder

Sandra Bolghaug
Sandra Bolghaug
Kreftforeningen

Monica Løkkemo
Monica Løkkemo
Mental Helse – FFO Akershus

siluett kvinne
Siri Balstad
Landsforeningen for ryggmargsskadde – Akershus

 
 

 


Lovgrunnlag, vedtekter og styringsdokumenter for de regionale helseforetakene og NAV, krever at det etableres gode ordninger for brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Stiftelsen CatoSenteret har i henhold til dette og egen strategiplan 2009 etablert et eget brukerutvalg. Brukerutvalget er sammensatt av medlemmer fra relevante brukerorganisasjoner, som er oppnevnt i samarbeid med FFO og SAFO.

Utvalget møtes regelmessig og deltar aktivt med innspill til nytte for brukere av CatoSenteret. Utvalget skal først og fremst fokusere på det som er Catosenterets oppgave; å fremme brukere og pårørendes interesser, samt konsentrere seg om CatoSenterets kjerneområder – rehabilitering av brukere med komplekse skader og sykdommer, samt tilbakeføring av sykmeldte til yrkeslivet.

Her finner du en komplett liste over alle pasientorganisasjoner i Norge.

Veileder for brukerutvalg ved private leverandører av helsetjenester 2015

Mandat brukerutvalget på CatoSenteret.