Publikasjoner

KunnskapHer vil vi løpende opplaste publikasjoner som våre ansatte har enten deltatt i eller laget i ulike sammenhenger

Temamagasin Dagbladet februar 2014

Helsemedisinteknikk-2014 – Fysioterapi i rehabilitering av pasienter med ryggmargsskadde

Patetra2014-03 – Besøk fra Tsjekkia

Patetra2011-04 – CatoSenteret