Redcord med workshop på CatoSenteret

CatoSenteret har hatt besøk av lederteamet ved Redcord, sammen med Herr Kanno og Herr Fujitani fra Inter Reha Japan, som er en av deres største samarbeidspartnere på verdensbasis. De har ikke mindre enn 10.000 fasiliteter som alle er kunder av Redcord.

Før de selebre gjester fra Japan ankom, sammen med daglig leder i Redcord, Andreas Opshaug Bakke, fikk fysioterapeutene fra Nevrologi-teamet et møte med resten av ledergruppen, som besto av Son Nguyen, klinikkansvarlig, Even Olsen, utdanningsansvarlig, Kjartan Vårbakken, forskningsansvarlig, inkludert opphavsmannen bak Neurac-metoden, Gitle Kirkesola.

Våre klinikere bruker Neurac-metoden på mange pasienter med forskjellige diagnoser. De mener det er et fint verktøy for å avlaste og få til bevegelse ved trening og vurderer da øvelsene ut fra hva som er mulig for brukeren. Metoden kombineres gjerne med andre metoder ut fra hva som har best effekt på bruker.

Litt av hensikten med Redcords besøk var nettopp en gjensidig læring, og få dialog og innspill på hvordan verktøyene brukes på pasienter i klinisk praksis innen spesialisert rehabilitering. Det at de da velger å ta kontakt med CatoSenteret for innspill, tar vi som et stort kompliment.

Andre gang med Asia-besøk

Dette er andre gangen vi får besøk og holder workshop for asiater som vil lære mer om hvordan vi bruker Redcord og Neurac-metoden i rehabilitering. I fjor høst hadde vi en stor gruppe med lærevillige Redcord-samarbeidspartnere fra Sør-Korea på besøk.

Workshop med Gitle Kirkesola

Kirkesola regnes som en guru, som utvikler av Neurac-metoden med slyngebehandling, og yter stor respekt fra de mange tusen som nå er sertifiserte behandlere gjennom Redcord-akademiet. Dette har slått spesielt godt an i Asia.

Verktøyene som brukes er i stadig utvikling. Gitle viste hvordan metoden med vibrerende stimulering av muskler vil gi økt effekt på behandling av muskel- og skjelett-pasienter. Marianne, som er RMS-pasient, stilte seg til disposisjon og fikk prøvd ut effekten av verktøyet gjennom aktiv deltakelse og trening.

De besøkende fikk også hilse på terapihundene våre Pippa og Lykke, sammen med terapeut Bitte. Bruk av hunder i behandling i klinikk var et ukjent fenomen for de asiatiske gjestene, som var fasinert av de firbente terapeutene. I Japan er de mer vant med roboter i helsetjenesten.