Rehabilitering av kreftpasienter

Individuelt døgntilbud, individuelt kort dag (1-3 timer) og ambulantambulant : Ambulant, ambulatorisk, poliklinisk, om utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten legges inn på en institusjon. tilbud til barn, unge og voksne.

Tilbud til kreftpasienter som har hatt ett langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før, under eller etter en kreftbehandling og som er medisinsk i stand til å tåle rehabilitering. Tilbudet består av; kartlegging og behandling ifht. smerter, medikamentell og ikke-medikamentell behandling. Støttesamtaler og samtalegrupper. Kostholdsveiledning og tilpassing. Individuell og gruppebasert fysisk trening. Medisinsk kartlegging og veiledning rettet mot utfordringer med fatiguefatigue : Utmattelse og amputasjon. Mulighet for aktiv lymfødembehandling og opplæring til egenbehandling av lymfødemlymfødem : Lokalisert væskeansamling (ødem) i vev på grunn av hindret lymfedrenasje (lymfestase).. Fokus på tilbakeføring til arbeidslivet.

Behandlingslinje for Kreft

Brosjyre kreft