Rehabilitering komplekst sykdomsbilde

Døgnopphold til personer over 18 år med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusebehandling.

Følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, samt brannskader og transplantasjoner. Gjelder ikke hjerte – og lungesykdommer

Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet:

Etter primærbehandling ved sykehus – kan henvises fra sykehus og av fastlege opp til 3 måneder etter utskriving fra sykehusopphold.

Hjelpebehov/funksjonsnivå

CatoSenteret har døgnbemanning og kan ivareta brukere med hjelpebehov. Det bes om at et evt. hjelpebehov beskrives godt i søknaden (gjerne med bruk av Barthels indeks). For brukere med BPA legges det til rette for at assistenten kan følge bruker under oppholdet.