Samhandling CS og primærhelsetjeneste

AmbulantAmbulant : Ambulant, ambulatorisk, poliklinisk, om utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten legges inn på en institusjon. tjeneste og poliklinikkpoliklinikk : Poliklinikk, institusjon som behandler pasienter uten innleggelse på sengepost. Poliklinikk benyttes vanligvis om institusjoner som tar imot pasienter til spesialisert undersøkelse eller behandling etter henvisning fra allmennlege., gode verktøy for samhandling?

Oppstart des. 2010 – planlagt ferdig sommeren 2012.

 

Kontaktperson:

Susanne J Carlsen, tlf. 98 29 56 10,  susanne.j.carlsen@catosenteret.no

 

Hensikten/målet med prosjektet:

samhandling cs og primaerhelsetjenesteUtvikling av samhandlingsverktøy mellom CatoSenteret og primærhelsetjenesten har som mål å:

  1. Sikre at brukerne opplever et sammenhengende helsevesen med god kvalitet. Tilbudet skal medvirke til at bruker raskest mulig oppnår sine ønskede mål.
  2. Støtte og utvikle rutiner med kommunene og knytte faglig nettverk mellom ansatte i kommunene/NAV og CatoSenteret. Brukerne skal oppleve helhet og kvalitet i behandlingskjeden.

 

Kort beskrivelse:

Prosjektet består av 5 trinn:

  1. Oppstart – Innhente kunnskap og erfaringer fra lignende prosjekter, vurdere ulike samhandlingsmodeller. Kartleggende møter med utvalgte kommuner på systemnivå. Utvikle samhandlingsmodeller i samarbeid med brukerutvalg på CatoSenteret.
  2. Utarbeide samarbeidsavtaler på systemnivå. Gjennomføre møter med koordinerende enheter i kommunene/NAV for kartlegging av status og behov. Vurdere samhandlingsverktøy og rutiner og evt. utvikle nye. Fastsette samhandlingsmodeller.
  3. Etablere avtaler med koordinerende enhet i kommuner. Konsensus om samhandlingsmodell og valgte samhandlingsverktøy. Implementere modell og verktøy i behandlingsprosedyrer. Utarbeide evalueringsverktøy.
  4. Jobbe etter modellen i 12 måneder. Samle inn erfaringsdata.
  5. Evaluere modellen og samhandlingsverktøyene i forhold til brukere, de aktuelle kommunene, arbeidsgivere, NAV og bedrifter.

 

Status/evt. sluttrapport:

Kartleggingsarbeidet av ulike samhandlingsmodeller og tidligere prosjekter er startet. Det er opprettet kontakt med noen kommuner og det er planlagt hospiteringer og møter i starten av 2011. Rapportskriving er planlagt våren 2012.