SOMA

Utvikling av SOMASOMA : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem. – elektronisk pasientdokumentasjonsprosjekt

somaKontaktperson:

Beate Korslund Kristiansen, teamleder, tlf. 64 98 46 80, beate.k.kristiansen@catosenteret.no

 

Hensikten/målet med prosjektet:

Videreutvikle SOMASOMA : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem. til ett dokumentasjonssystem tilrettelagt for elektronisk dokumentasjon og som følger KITH standarder for dette.

 

Kort beskrivelse:

Prosjektstart mars 2008. Catosenteret, Røros Rehabilitering, Muritunet, Air og TRS (Sunnaas) har sammen med IT- verket utviklet ett dokumentasjonssystem spesielt tilrettelagt for rehabiliteringssentre. Vi tok utgangspunkt i eksisterende SOMASOMA : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem. og videreutviklet det etter ønsker og behov fra de ulike sentrene.

somaIT verket har utviklet og sentrene har testet produktet underveis og gitt tilbakemeldinger.

CatoSenteret tok i bruk SOMASOMA : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem. november 2009.

 

Status/evt. sluttrapport:

Produktet SOMASOMA : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem. er i kontinuerlig utvikling med fokus på integrering med Helsenett vår 2011. CatoSenteret er aktivt med i dette.

 

Referanser:

Prosjektleder Ingvild Skaarestad, It-verket