Unge med CFS/ME

Videreutvikling av eksisterende behandlingstilbud og utvikling av gruppetilbud til unge med CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. (kronisk utmattelsessyndrom)

Oppstart høsten 2008.

 

Kontaktperson:

Beate Korslund Kristiansen, tlf. nr. 64 98 46 80, beate.k.kristiansen@catosenteret.no

 

Hensikten/målet med prosjektet:

Målet for prosjektet var todelt:

  1. Evaluere eksisterende behandlingstilbud til barn og unge med CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. ved CatoSenteret (CS).
  2. Utvikle et gruppetilbud til barn og unge med CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. og gjennomføre gruppeopphold.

Hensikten med prosjektet var også å bidra til kompetanseheving om behandling av CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. ved senteret og dermed bidra til en kvalitetsheving av tilbudet til denne målgruppen.

 

Kort beskrivelse:

Gjennom hospitering og samarbeid med andre behandlingsinstitusjoner å få økt kompetanse om behandling av CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres..

Beskrive tidligere tilbud og effekt av dette ved gjennomgang av journaler og spørreundersøkelse til tidligere bruker. Vurdere hva som har vært bra under oppholdet og hva som kunne vært gjort bedre eller i tillegg.

Utvikle et gruppetilbud til målgruppen med bakgrunn i de erfaringer som fremkommer og med hjelp av ny kunnskap som erverves.

Gjennomføre et gruppeopphold og evaluere dette.

 

Status/evt. sluttrapport:

Det er utviklet et nytt og godt konsept for grupper som har blitt en del av de avtaler vi har etter prosjektperioden. Stor pågang har gjort at prosjektgruppen valgte å gjennomføre til sammen 5 gruppeopphold fra nov. -08 til juni -09.

Evaluering av oppholdene har blitt gjort i samtaleform i slutten av hvert opphold.