Uteområder

Internt utviklingsprosjekt for en helhetsplan om våre utearealerUmb Master front page

I løpet av 2013 hadde vi et samarbeid med en masterstudent, Hedvig Godvik Olsen fra Institutt for Lanskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Dette samarbeid har sin rot i lengrevarende ønske om å skape en funksjonell helhet i våre utvendige omgivelser. Masterstudentens arbeide er en solid platform for vårt videre arbeide i årene frem, og således en veiviser for oss innen det helhetlige planarbeid vi trenger å gjøre.