Vi er brukerutvalget

Vi er CatoSenterets brukerutvalg. Vi møtes på CatoSenteret minst 6 ganger i året og er også aktive på brukernes allmøte hver måned. På allmøtet vil vi gjerne hilse på CatoSenterets brukere, for vårt mål er nemlig å hjelpe CatoSenteret med å ta gode beslutninger i endringsprosesser og sørge for at brukerens holdninger og ideer blir hørt. Vi jobber tett med CatoSenterets ledelse og deltar også i det strategiske arbeid for fremtidig rehabilitering på CatoSenteret. Vi vil veldig gjerne høre fra deg om du har innspill, ideer eller tilbakemeldinger som du synes vi skal ta med i vårt arbeid.

Merete-Bergan---Handikappede-barns-foreldreforening
Merete Bergan
mbergan@me.com / 911 01 625
Handikappede barns foreldreforening – SAFO
Leder for brukerutvalget
 
Sandra Bolghaug
Sandra Bolghaug
Kreftforeningen
Monica-Løkkemo---Mental-Helse
Monica Løkkemo
Mental Helse – FFO Akershus
Siri Balstad
Landsforeningen for ryggmargsskadde – Akershus