Etter oppholdet

Veien videre  

Før utskrivelse lager behandlerteamet, sammen med deg, en aktivitetsplan som du kan benytte hjemme for å videreføre prosessene vi har satt i gang. Denne oppfølgingsplanen sendes til deg og henvisende lege. Det er viktig å følge opp planen etter oppholdet for å fortsette en god utvikling og videre rehabilitering

Vi kan også kontaktstøttepersoner i hjemkommunen din, som kan hjelpe deg i den positive utviklingen og treningen videre, hivs du ønsker det 

De fleste reiser hjem og fortsetter med det som er avtalt i oppfølgingsplanen. Hvis det er behov for det, kan du søke deg inn for et nytt opphold på et senere tidspunkt ved å kontakte din fastlege eller sykehuslege.