Pårørende

Støtte fra familie og nære relasjoner i en sårbar fase av livet kan spille en viktig rolle. Når et familiemedlem skal trene seg opp og bygge seg sterk etter sykdom og skade, blir resten av familien også naturlig berørt av det. Vi ser pårørende som deltar i behandlingsprosessen som en stor ressurs. Uansett om det er tale om korte og enkle behandlingsforløp eller langvarige og mer kompliserte utfordringer, vil det være mye å nytt og andreledes å forholde seg til. Da kan det være helt riktig å ha noen å dele både opp og nedturer med. Det kan være mye informasjon og noen ganger også vanskelige tilbakemeldinger å forholde seg til.

Barn som pårørende

I forbindelse med sykdom eller skade må vi kanskje endre på noe på måten vi lever på. Utfallet blir ikke nødvendigvis dårligere, men annerledes. Dette kan være vanskelig å forstå for våre barn. Det er utrolig virkningsfullt om barna deltar og kan være med mamma eller pappa underveis i prosessen. Det blir en naturlig arena å få svar på noen spørsmål som ellers kunne vært vanskelige å prate om. Barnas tilstedeværelse kan også være med på at gi motivasjon og glede i en prosess som ellers kan bil ganske selvfokusert. Ta kontakt eller prat med dine behandlere om hvordan vi kan inkludere ditt barn i behandlingsforløpet.

Foreldre og søsken som pårørende

På CatoSenteret hjelper vi mange barn, ungdom og unge voksne. Mange er hjemmeboende og noen i en fase der de holder på utvikle selvstendighet sideløpene med en lang periode med sykdom, plager og vanskelige utfordringer. Dette setter hele familien på prøve, og kjernefamiliens strukturer kan bli nokså utfordret om en har det vanskelig. Når brukeren er under 16 år kreves det at en nær omsorgsperson deltar i behandlingsforløpet. Men selv om man er eldre enn dette kan det være et poeng å ha med seg kjente som kan støtte i overgangene. Vi har erfaringer med at også søsken kan ha det vanskelig med å forholde seg til at en i familien har utfordringer som krever særlig oppmerksomhet. Vi opplever også at besteforeldre til tider kan spille en helt avgjørende rolle for å få alt til å gå opp. Vi vil gjerne hjelpe hele familien og legger gjerne til rette for veiledning og inkluderende tiltak.

Besøk

Vårt sosiale liv kan ha stor betydning for livskvaliteten vår. I mange tilfeller kan det være viktig å få besøk av noen som står oss nær og de som vi liker dele erfaringer med. Det spiller liten rolle om man er voksen eller barn. Vår sosiale omgangskrets kan være med på å definere hvem vi er. På CatoSenteret har alle rom en ekstra seng som går an å overnatte på en natt eller to.
Dine venner og pårørende er alltid velkommen til senteret. Hvis noen skal overnatte hos deg, ber vi deg meddele dette i resepsjonen, senest dagen før ankomst. Likeså om du får gjester til måltidene. Vi har egne priser for pårørende.