Informasjon til pårørende

Støtte fra familie og nære relasjoner i en sårbar fase av livet kan spille en viktig rolle. Når et familiemedlem skal trene seg opp og bygge seg sterk etter sykdom og skade, blir resten av familien også naturlig berørt av det. Vi ser pårørende som deltar i behandlingsprosessen som en stor ressurs.

Uansett om det er tale om korte og enkle behandlingsforløp eller langvarige og mer kompliserte utfordringer, vil det være mye nytt, mye informasjon og vanskelige tilbakemeldinger å forholde seg til. Da kan det være fint å ha noen som kan dele både informasjon og opp og nedturer med.

BARN SOM PÅRØRENDE 

I forbindelse med sykdom eller skade må vi kanskje endre måten vi lever på. Utfallet blir ikke nødvendigvis dårligere, men annerledes. Dette kan være vanskelig å forstå for våre barn. Det er utrolig virkningsfullt om barna deltar og kan være med mamma eller pappa underveis i prosessen. Det blir en naturlig arena få svar på noen spørsmål som ellers kunne vært vanskelige å prate om. Barnas tilstedeværelse kan også være med på å gi motivasjon og glede i en prosess som ellers kan bli ganske selvfokusert. Ta kontakt eller prat med dine behandlere om hvordan vi kan inkludere ditt barn i behandlingsforløpet.  

 

FORELDRE OG SØSKEN SOM PÅRØRENDE 

På CatoSenteret hjelper vi mange barn, ungdom og unge voksne. Mange er hjemmeboende og noen i en fase der de holder på utvikle selvstendighet, samtidig som de sliter med sykdom, plager og vanskelige utfordringer. Dette setter hele familien på prøve, og kjernefamiliens strukturer kan bli nokså utfordret. 

Når brukeren er under 16 år, kreves det at en nær omsorgsperson deltar i behandlingsforløpet. Selv om man er eldre enn dette kan det være et poeng å ha med seg kjente som kan støtte i overgangene. Vi har erfaringer med at også søsken kan ha det vanskelig med å forholde seg til at en i familien har utfordringer som krever særlig oppmerksomhet.

Vi opplever også at besteforeldre til tider kan spille en helt avgjørende rolle for å få alt til å gå opp. Vi vil gjerne hjelpe hele familien og legger gjerne til rette for veiledning og inkluderende tiltak. 

 

For brukere under 16 år må en pårørende være tilstede under oppholdet. Senteret kan ikke ta foreldreansvar for barnet/ungdommen. Alle rom er tilrettelagt for dette med sovesofa.

Det er mulig å søke om opplæringspenger til dekning for tapt lønn under oppholdet. For mer informasjon se NAVs sider om Opplæringspenger, hvor du også finner søknadsskjemaet for omsorgspenger (NAV 09-11.08).

Fyll ut så mye du kan i forkant og skriv ut alle sidene i skjemaet inklusive forsiden før oppholdet starter. Ta med alle arkene i skjemaet når dere møter til opphold, så vil legene her fylle ut resten, slik at søknaden blir ferdig til innsending til NAV og arbeidsgiver.

For brukere mellom 16 og 18 år er det valgfritt om man ønsker å ha en pårørende boende på senteret under hele eller deler av oppholdet. Ta kontakt med Inntakskontoret (inntak@catosenteret.no) for å avklare dette i forkant. CatoSenteret er svært positive til at pårørende deltar som en ressurs for ungdommen og rehabiliteringsteamet under hele eller deler av oppholdet.

Det er ukentlig samtalegruppe for de foreldrene som har barn eller ungdom som brukere på CatoSenteret. Gruppen er ledet av psykiatriske sykepleiere eller gruppeterapeuter.
Ved behov blir det gitt tilbud om samtalegruppe for søsken. Gruppen ledes av psykiatrisk sykepleier eller gruppeterapeuter.

 

En ny port mot det Utrolige, det Mulige, en ny dag hvor alt kan hende hvis man ikke har noe imot det.

Tove Jansson

 

MØTER MED REHABILITERINGSTEAMET 

disse møtene går vi gjennom målet for oppholdetevaluerer oppholdet underveis og sikrer at det er en god prosess og utvikling. Det blir formidlet mye viktig informasjon fra alle parter som vi tror nære pårørende kan ha stor nytte av å  med seg.

Her er det mulig å komme med innspill og tilbakemeldinger som kan ha stor verdi i rehabiliteringsprosessenMøtene har en varighet fra 30-60 minutter.  

OVERFØRINGSMØTE 

siste uke av oppholdet inviteres brukeren til et avreisemøte med en eller flere i rehabiliteringsteamet for å evaluere oppholdet.

I tillegg til dere som pårørende, kan vi invitere andre personer fra brukerens støtteapparat hjemme til dette møtet, for å planlegge hvordan prosessen kan videreføres på best mulig måte når brukeren kommer hjem. Hvis det ikke er praktisk mulig å møtes personlig, kan dette møtet tas som et telefonmøte/videokonferanse. CatoSenteret anser dette møte for et svært viktig møte for den videre rehabiliteringsprosessen.   

AKTIVITETER/BEHANDLING OG SAMTALER 

Det gis mulighet for pårørende å delta i aktiviteter og samtaler med de ulike faggruppene sammen med bruker. Pårørende kan benytte senterets treningsfasiliteter som basseng, treningssal og utstyr når det er ledig kapasitet. 

SKOLETILBUD FOR BARN OG UNGE

Er du foresatt til barn under 16 år, eller ungdom mellom 16 og 18 år, som skal på opphold hos oss, må du melde flytting til helseinstitusjon før dere kommer hit. Les mer om hvordan du gjør det under Skoletilbud for barn og unge på CatoSenteret. 

OVERNATTING 

De fleste brukerne har mulighet til å ha overnattingsgjester  eget rom. Ved ledig kapasitet kan gjester leie eget rom. Vennligst henvend dere i resepsjonen for spørsmål om priser  overnatting og måltider. 

Ressurslenker til deg som pårørende: 

Pårørendesenteret