Rehabilitering for barn og unge

CatoSenteret er ett av få rehabiliteringssentre i Norge som har tilbud til barn og unge under 18 år, og er det eneste i Helse Sør-Øst med et rehabiliteringsprogram for barn og unge etter kreft.

Barn og unge som kommer til oss har ulike diagnoser og tilstander, smerteproblematikk og funksjonsnedsettelser. Noen er diagnostisert, men mange har vært igjennom mye utredning uten å finne konkrete årsaker til tilstandene. De vanligste innsøkende diagnosene er langvarig utmattelse, muskel- og skjelettsmerter, kreft, nevrologiske tilstander, hodepine, mage/tarm problematikk, kompleks regional smertetilstand, funksjonelle lidelser, ortopedi og ulike medfødte tilstander som osteogenesis imperfecta (OI) eller cerebral parese (CP). 

Rehabiliteringen vi tilbyr har som mål å øke og gjenvinne fysisk og sosial funksjonsevne som er tapt eller redusert på grunn av sykdom eller skade. Et viktig mål med rehabiliteringen er økt bevissthet om hvordan man kan påvirke og bedre sin egen helse og funksjon, samt planlegging av hvordan aktivitet og andre rehabiliteringstiltak kan videreføres etter oppholdet. For at du skal få mest mulig ut av rehabiliteringen anbefaler vi at du kommer på et tidspunkt hvor du kjenner deg godt nok utredet og er motivert for oppholdet.

Vår erfaring er at for å få best mulig nytte av rehabiliteringen er det viktig med en lokalt forankret oppfølging. Vi anbefaler derfor at samarbeidende instanser utarbeider en god individuell plan for forløpet i hjemkommunen, både før og etter oppholdet.

Pippa og Sivert

Hvilke pasientgrupper omfatter tilbudet til barn og unge? 

CatoSenteret har avtale med Helse Sør-Øst om rehabilitering av barn og unge som tilhører disse pasientgruppene:   

Hvem er tilbudene for?

Rehabiliteringstilbudene gjelder for barn og unge (opp til 18 år) som har behov for tverrfaglig døgnbasert rehabilitering. 

Barn under 16 år skal alltid ha med en foresatt som skal være på CatoSenteret under hele oppholdet. Ungdommer mellom 16-18 år kan velge om de ønsker foresatte med seg under oppholdet.

 

Lykke Kira og Pippa_2

Format og varighet

Døgnoppholdet har en varighet på fire uker. Det vil være en individuelt tilpasset behandlingsplan, tilpasset deg og din diagnose. Noen av aktivitetene kan også foregå i grupper.

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringen ved CatoSenteret er helhetlig og utøves av et tverrfaglig team. Avhengig av brukerens behov, medisinske status og mål for oppholdet, trekkes ulike profesjoner inn i behandlingen, som sykepleier, idrettspedagog, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut, lege og ernæringsfysiolog.

Skoletilbud for barn og unge

Skole og utdanning er en viktig del av livet og utviklingen til barn og unge. CatoSenteret samarbeider med Akershus Fylkeskommune ved Vestby videregående skole for å tilby undervisning til alle brukere i skolepliktig alder. 

Er du foresatt til barn under 16 år, eller ungdom mellom 16 og 18 år, som skal på opphold hos oss, må du melde flytting til helseinstitusjon før dere kommer hit. Les mer om hvordan du gjør det på nettsiden Skoletilbud for barn og unge på CatoSenteret.

Barns rettigheter under oppholdet

Les også om barns rettigheter under institusjonsopphold i Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.  

Ordsky biopsykososial_2

Biopsykososial behandlingsmodell

Når det gjelder langvarige smertetilstander og funksjonelle lidelser, jobber vi på CatoSenteret etter en biopsykososial modell. Det innebærer en helhetlig forståelse av brukerens helseplager. Det vil si at i tillegg til biologiske faktorer, så påvirker også tidligere erfaringer, læring og forventninger, samt sosiale/familiære forhold, utviklingen og opprettholdelse av sykdom og smerter.

Les mer om den biopsykososiale modellen under Langvarige smertetilstander og funksjonelle lidelser

 

Av og til kurere, ofte lindre, alltid trøste

Ukjent