Nevrologisk og nevromuskulær sykdom

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer er en stor og omfattende diagnosegruppePå CatoSenteret tilbyr vi et tverrfaglig, spesialisert og intensivt rehabiliteringsprogram for deg med en nevrologisk sykdom. Rehabiliteringen for disse brukerne vil legge vekt på å øke fysiske aktiviteter og mestringsevne, motivasjon, selvstendighet og deltakelse i arbeidsliv og studier og i samfunnet generelt.

Hvem er tilbudet for? 

På CatoSenteret tilbyr vi rehabilitering for brukere med ryggmargsskade (RMS) med komplett og inkomplett para- eller tetraplegi, brukere med ervervet hjerneskade som ved hjernetumor og encefalitt, brukere med moderat traumatisk hjerneskade i senfase med motorisk utfall, som kan fungere i grupper, brukere med perifere nerveskader og brukere med medfødte eller ervervede nevromuskulære sykdommer. 

For barn og unge opp til 18 år har vi individuelt tilpasset døgnopphold 

For unge voksne (18 – 30 år) og voksne har vi både individuelt tilpasset dagtilbud og døgntilbud.  

Barn under 16 år skal alltid ha med en foresatt som skal være på CatoSenteret under hele oppholdet. Ungdommer mellom 16-18 år kan velge om de ønsker foresatte med seg under oppholdet.

 

Varighet

For dagtilbudet, som gjelder for unge voksne (18 – 30 år) og voksne, kommer brukerne til CatoSenteret på dagtid og følger sin individuelt tilpassede timeplan. Dette oppholdet har en varighet på maksimalt åtte uker. Varigheten blir individuelt tilpasset hver enkelt bruker. Snakk med rehabiliteringsteamet om hva som passer best for deg. 

Døgnoppholdet for barn/unge og unge voksne (18-30 år) har en varighet på fire uker. Brukerne er da inneliggende.  

Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet:

  • Etter primærbehandling ved sykehus – nyervervet skade eller sykdom 
  • Ved senfølger etter sykdommen – opprettholdelse av aktivitetsnivå og ved tilbakeføring til studie-/arbeidsliv 
  • Intensivt funksjonstreningsopphold: For ryggmargsskadde som tidligere har vært på CatoSenteret

Skoletilbud 

Skole og utdanning er en viktig del av livet og utviklingen til barn og unge. CatoSenteret samarbeider med Akershus Fylkeskommune ved Vestby videregående skole for å tilby undervisning til alle brukere i skolepliktig alder. 

Les mer om Skoletilbudet.

 

Sammen med ditt tverrfaglige team setter vi opp mål og tiltak for oppholdet. Målene du setter for deg selv avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i løpet av oppholdet ditt

Alle brukere vil få en individuelt tilpasset timeplan. Under oppholdet vil det være en løpende dialog mellom deg og ditt team for å se om dere er i rute i forhold til dine mål, eller om det er noe på timeplanen som må justeres for å nå målene.

Ved ankomst blir du møtt av en sykepleier som tar en kort gjennomgang av sykdomshistorie og medisiner. Vi vil også foreta noen enkle undersøkelser og tester for å kartlegge din fysiske kapasitet. Du vil delta på et informasjonsmøte og få omvisning på senteret. Det blir også møte med rehabiliteringsteamet som vil være sammen med deg gjennom oppholdet.   

Fysisk trening er en vesentlig del av rehabiliteringen for å øke fysiske aktiviteter og mestringsevneFokus er egenmestring i rehabilitering.  

I tillegg til den individuelle oppfølgningen du får under oppholdet ved CatoSenteret tilbyr vi også felles aktiviteter som blant annet gruppetreninger, undervisning og samtalegrupper samt fritidsaktiviteter. Gruppetreningene er tilpasset ulike funksjonsnivå og deles inn etter målsettingen med timen og intensitet i treningen. Vi tilbyr et bredt spekter med gruppetimer som er skreddersydd brukergruppene ved CatoSenteret.

På CatoSenteret har vi en rekke aktiviteter for brukerne. Aktivitetene tilpasses deg individuelt, basert på funksjon og fysiske forutsetninger og dine definerte mål for oppholdet. Aktivitetstilbudet er tilrettelagt for brukere med både høyt og lavt funksjonsnivå. Det er viktig at du ikke spenner over for mange områder og aktiviteter, men heller fokuserer på de aktiviteter som er viktige i henhold til dine mål.

Gruppetimene vi tilbyr er blant annet bassengtrening, spinning, stavgang, balansetrening, sittende gym, yoga, forflytningstrening, klatring og bekkenbunnstrening.

Forelesningene og samtalegruppene tar for seg temaer som blant annet smertemestring, kosthold, målsetting, fysisk aktivitet, forflytningsteknikk og seksualfunksjon etter skade eller sykdom.

Kveldsaktivitetene er viktig både for å skape trivsel og fellesskap og som en god arena for sosial trening. Aktivitetene er tilrettelagt slik at alle som ønsker å delta skal kunne være med. Eksempler på aktiviteter kan være ulike spill/leker, matlaging, quiz, filmkveld, foredrag og underholdning, lage hyggekveld for de andre på senteret, med mer.

CatoSenteret har en egen barne- og ungdomsstue hvor barn og unge kan samles på fritiden. Eller du kan prøve ut ulike hobbyer i vårt trivelige Hobbyrom, som er tilgjengelig hele uken. Det er også karaokekvelder og andre kveldsaktiviteter. Følg med på CatoSenterets interne Infoskjerm.


 

Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs.

Søren Kierkegaard

 

Veien videre

Alle brukere får en tverrfaglig sluttrapport etter oppholdet. Dette er en oppfølgingsplan med spesifikke tiltak som passer for deg i den videre oppfølgingen. Det er viktig at du fortsetter å jobbe videre med rehabiliteringen og målene dine, etter at du kommer hjem.   

Rapporten sendes til din fastlege, den henvisende legen, og andre parter som kan være gode støttespillere for ditt videre forløp.